Jak efektivně řídit školku – manažerská akademie

Shape 9-17 Shape Staropramenná 404/7, Praha 5 Registrační formulář

13. – 14. 10. 2017

Síť dětských skupin Moje dětská skupina usiluje o zvýšení kvality péče o děti předškolního věku. Pomáhá ale také Vám, jako provozovatelům zvyšovat profesionalitu a atraktivitu vašich zařízení tak, aby bylo vaše podnikání nebo činnost konkurenceschopné.

Ve spolupráci s lektorem Ing. Martinem Čubou, bývalým vrchním ředitelem obchodu ČSOB, jsme na základě definice potřeb členů sítě vytvořili unikátní manažerskou akademii pro ředitele zařízení předškolní péče.

Obsah kurzu

Naučíte se, jak vytvořit

  • vizi a směřování školky,
  • podnikatelský záměr a řízení financí,
  • firemní plány, strategie a taktiky.

Získáte praktický návod jak na

  • získání, vedení a řízení a rozvoj spolupracovníků,
  • efektivní týmovou spolupráci,
  • získávání nových klientů a budování vztahů s rodiči,
  • řízení zákaznické zkušenosti,
  • positioning na trhu a marketingovou komunikaci, asertivitu, efektivní komunikační dovednosti a zvládání obtížných situací v komunikaci

Díky ucelenému systému vzdělávání šitému na míru mikropodnikatelům, kteří provozují školky, jesle, dětské skupiny, získáte důležité manažerské know-how, které posune Vaše aktivity efektivním směrem!

Průběh kurzu

Kurz má časovou dotaci 16 hodin a je rozdělen do 2 setkání po 8 hodinách.

Cena: 4.000 Kč

Termíny:

Začátek kurzu je v 9:00 hodin.