Seminář o psychologických a sociálních aspektech nerodičovské péče

Shape 19. 09. 2017 Shape 10:00 - 15:00 Shape Praha 1

Seminář je určen odborné i rodičovské veřejnosti, pečujícím o děti, pracovníkům prorodinných organizací a předškolním pedagogům.

Národní centrum pro rodinu ve spolupráci s nadací Hanns Seidel Stiftung si Vás dovolují pozvat na:

Seminář o psychologických a sociálních aspektech nerodičovské péče,

konaný pod záštitou poslance Parlamentu České republiky
Ing. arch. Jaroslava Klašky.

Termín konání: 19. 9. 2017, 10:00 – 15:00
Místo konání: budova Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, Sněmovní 4, Praha
1, sál Státní akta (pro vstup do budovy je nutný průkaz totožnosti).

Seminář je určen odborné i rodičovské veřejnosti, pečujícím o děti, pracovníkům prorodinných organizací a předškolním pedagogům.
Cílem semináře je nabídnout širší spektrum pohledů na nerodičovskou péči, pracovat s ní jako s nástrojem rozvoje dítěte a současně upozornit na nezastupitelný význam rodičovské péče.
Seminář tak přispívá do společenské diskuse, kterou není možné zužovat pouze na otázku, zda patří dvouleté děti do školky. Spíše si pokládejme otázky, za jakých podmínek je možné svěřovat děti do nerodičovské péče, jak dlouhou dobu tam mají trávit, jaké možnosti by rodiče měli mít, aby mohli svým dětem věnovat čas, který lze jen těžko něčím nahradit. Současně se zmíněná společenská diskuse téměř vůbec nevěnuje otázce, jaký význam má výchovná péče rodičů a zda je v zájmu společnosti, aby pro ni měli vhodné podmínky. Rozšiřující se spektrum služeb nerodičovské péče o děti (mikrojesle, dětské skupiny, různé typy předškolních zařízení) je velmi vítanou pomocí rodičům, neměl by ale vzniknout dojem, že využití těchto služeb je vhodné za každých okolností a pro každé dítě. Nesou také poskytovatelé těchto služeb odpovědnost za to, jakým způsobem je rodiče využívají? Kdo by měl být nositelem vzdělanosti a informovanosti rodičů, aby volili takové strategie, které budou v první řadě v nejlepším zájmu dítěte? A nevytváří trh práce na rodiče příliš velký ekonomický tlak, takže na osobní péči jsou nuceni rezignovat? Nechceme redukovat diskusi na povrchní konstatování, že než být v přítomnosti znuděné matky, to je pro dítě lepší trávit čas v kolektivu vrstevníků. Současně si uvědomujeme, že rodiče mají pro svůj návrat do zaměstnání jeden důležitý argument – málokdy totiž dostanou uznání zato, že pečují o svoje děti. Uznání a prestiž je dnes doménou pouze profesního světa.

Na seminář se můžete přihlásit na tomto odkaze.