Aktuální informace a spolehlivé zdroje v souvislosti s COVID19

V současné situaci, kdy se situace mění každým dnem, jsou přijímána nová opatření, usnesení a vyhlášky, nejsme bohužel schopni je všechny reflektovat zde na webu.

Přesto všechny změny, které se dotýkají dětských skupin, sledujeme. Nejnovější informace najdete vždy na našem facebooku, kde je možné také klást dotazy:

 • stránka Moje dětská skupina
 • skupina Dětské skupiny – sdílíme zkušenosti
  • Skupina je uzavřená a je určena primárně pro členy Asociace provozovatelů dětských skupin a mikrojeslí. Aktuálně přijímáme do FB skupiny všechny zájemce z řad dětských skupin, prosíme ale o vyplnění 3 vstupních otázek a o zvážení členství. Z členského příspěvku 1200 Kč/rok financujeme naši poradenskou a metodickou činnost, mimo jiné i zveřejnění těchto informací. Informace o členství zde a odkaz na přihlášku dole na stránce.

Další zdroje informací

 • Ošetřovné
  • Informace na webu Podpora implementace dětských skupin
  • Aktuální návod, jak dále postupovat ohledně OČR, které vydáváte rodičům, na stránkách MPSV
  • Tiskopis potvrzení ke stažení – tento formulář dětská skupina vyplní, podepíše a elektronicky (i běžným mailem) zašle pečující osobě; zařízení je povinné tento tiskopis rodiči vydat.
  • Nově je třeba, aby rodič vždy po skončení kalendářního měsíce předal zaměstnavateli tiskopis Výkaz péče o dítě z důvodu uzavření výchovného zařízení; v tomto tiskopisu vyplní dny, ve kterých pečoval o dítě. Nově je totiž možné, aby se pečující na ošetřovném střídali, musí být tedy jasné, kdy byli doma s dětmi a kdy chodili do práce.
  • Ošetřovné pro OSVČ – nebyla zatím schválena finální podoba, sledujte stránky MPO – tisková zpráva aktualizovaná 30. března zde
 • Pracovně-právní záležitosti
 • Dotace
  • Nejčastější dotazy k vykazování obsazenosti v dotačním projektu na stránkách fóra ESF
  • Dle vyjádření na ESF fóru čerpání dotace OPZ není slučitelné s čerpáním podpory z programu Antivirus  a jednalo by se o dvojí financování. Provozovatel si může vybrat, zda bude čerpat podporu z OPZ, nebo se zapojí do programu Antivirus. Pokud bude příjemce refundovat osobní náklady z programu Antivirus, pak období, za které refundaci obdrží, nemůže odečíst z počtu pracovních dní, rozhodných pro výpočet obsazenosti dětské skupiny. Výjimky z postupů dle pravidel a forma dokládání čerpání podpory z programu Antivirus je nyní v řešení s NOK (MMR).

Dále doporučujeme vždy informaci ověřovat přímo u zdroje (stránky vlády, ministerstev, ČSSZ, ÚP), na zpravodajských webech si všímat data publikování článku.

 

Zpracovala: Štěpánka Mašlárová, Asociace provozovatelů dětských skupin a mikrojeslí
Aktualizace: 26. března 2020 11:00