Aktuální informace a spolehlivé zdroje v souvislosti s COVID19

V současné situaci, kdy se situace mění každým dnem, jsou přijímána nová opatření, usnesení a vyhlášky, nejsme bohužel schopni je všechny reflektovat zde na webu.

Přesto všechny změny, které se dotýkají dětských skupin, sledujeme. Nejnovější informace najdete vždy na našem facebooku, kde je možné také klást dotazy:

 • stránka Moje dětská skupina
 • skupina Dětské skupiny – sdílíme zkušenosti
  • Skupina je uzavřená a je určena primárně pro členy Asociace provozovatelů dětských skupin a mikrojeslí. Aktuálně přijímáme do FB skupiny všechny zájemce z řad dětských skupin, prosíme ale o vyplnění 3 vstupních otázek a o zvážení členství. Z členského příspěvku 1200 Kč/rok financujeme naši poradenskou a metodickou činnost, mimo jiné i zveřejnění těchto informací. Informace o členství zde a odkaz na přihlášku dole na stránce.

Další zdroje informací

 • Ošetřovné
  • Informace na webu Podpora implementace dětských skupin
  • Aktuální návod, jak dále postupovat ohledně OČR, které vydáváte rodičům, na stránkách MPSV
  • Tiskopis potvrzení ke stažení – tento formulář dětská skupina vyplní, podepíše a elektronicky (i běžným mailem) zašle pečující osobě; zařízení je povinné tento tiskopis rodiči vydat. Více info také v návodu na vyplnění tiskopisů.
  • Nově je třeba, aby rodič vždy po skončení kalendářního měsíce předal zaměstnavateli tiskopis Výkaz péče o dítě z důvodu uzavření výchovného zařízení; v tomto tiskopisu vyplní dny, ve kterých pečoval o dítě. Nově je totiž možné, aby se pečující na ošetřovném střídali, musí být tedy jasné, kdy byli doma s dětmi a kdy chodili do práce.
  • Ošetřovné pro OSVČ – více informací zde. K žádosti se jako příloha dokládá potvrzení o uzavření dětské skupiny.
 • Pracovně-právní záležitosti
 • Dotace
  • Nejčastější dotazy k vykazování obsazenosti v dotačním projektu na stránkách fóra ESF
  • Dle vyjádření na ESF fóru čerpání dotace OPZ není slučitelné s čerpáním podpory z programu Antivirus  a jednalo by se o dvojí financování. Provozovatel si může vybrat, zda bude čerpat podporu z OPZ, nebo se zapojí do programu Antivirus. Pokud bude příjemce refundovat osobní náklady z programu Antivirus, pak období, za které refundaci obdrží, nemůže odečíst z počtu pracovních dní, rozhodných pro výpočet obsazenosti dětské skupiny.
  • Výjimka pro výpočet obsazenosti v dětských skupinách a mikrojeslích:
   Prodlužuje se doba 31 kalendářních dní, po které je možné vyjmout dny uzavření DS nebo omezeného provozu z výpočtu docházky, a to do doby znovuotevření škol, zatím maximálně do 31. května.

   Celé znění vyhlášených výjimek najdete v dokumentu Realizace aktivit a způsobilost výdajů OPZ v době nouzového stavu v ČR.

Dále doporučujeme vždy informaci ověřovat přímo u zdroje (stránky vlády, ministerstev, ČSSZ, ÚP), na zpravodajských webech si všímat data publikování článku.

 

Zpracovala: Štěpánka Mašlárová, Asociace provozovatelů dětských skupin a mikrojeslí
Aktualizace: 26. března 2020 11:00