Audit značky kvality: zkušenost z jižních Čech

Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) v rámci systémového projektu Podpora implementace dětských skupin zavedlo do praxe Audit značky kvality (AZK). Dětské skupiny, které se k AZK přihlásí a úspěšně projdou kontrolou, se mohou pyšnit logem Značka kvality. Značku kvality uděluje Ministerstvo práce a sociálních věci a pro provozovatele je audit zcela dobrovolný a zdarma. Dětská skupina, která toto ohodnocení získá, plní nejen povinnosti dané zákony a vyhláškami, ale navíc posiluje kvalitu péče rozvíjením činností v řadě dalších oblastí nad legislativní rámec. Více informaci o AZK najdete na webu MPSV tady. Tématu jsme se věnovali také ve starším článku zde.

Dle informací z MPSV jsou zároveň audity značky kvality jakousi přípravou na standardy kvality, které budou po schválení novely zákona 247/2014 Sb. povinné pro všechny dětské skupiny/jesle. Ty zatím nejsou rozpracovány a proto je Audit značky kvality zatím nejlepším vodítkem pro ty, kteří se chtějí na splnění standardů připravit.

Jak audit značky kvality probíhá?

Značku kvality získalo již několik desítek dětských skupin, mezi nimi i někteří členové Asociace dětských skupin. Vyzvali jsme je, aby se s námi podělili o zkušenosti a naši výzvu vyslyšela Mgr. Jaroslava Králová, předsedkyně Asociace jihočeských rodin, spolku, který v Jižních Čechách provozuje již 6 dětských skupin v Písku, Strakonicích, Heřmani a Vimperku. Děkujeme!

Co Vás vedlo k tomu, abyste se přihlásili k auditu?

Přihlásili jsme na audit kvality tři z našich dětských skupin, cílem bylo sjednotit ve všech dětských skupinách metodické listy na práci s dětmi, plány výchovy a péče a další dokumenty tak, aby náš brand byl všude stejný, aby se chůvy měly o co opřít…..a také, abychom od někoho konečně slyšeli, jestli to děláme dobře.

Jak jste se na audit připravovali?

Cca dva týdny před auditem jsme se sešli s metodičkou z Českých Budějovic. Byla na své pozici nová, takže nám zkontrolovala naše dokumenty a řekla, že takto to bude dobré. Neměla s auditem kvality žádné předchozí zkušenosti. Když pak přijely auditorky, zjistili jsme, že jsme první v jižních Čechách, kde audit probíhá.

Jak audit probíhal? Byly mezi kontrolami v jednotlivých dětských skupinách rozdíly?

První audit jsme měli v Heřmani, což je vesnice. Bylo nám vytknuto, že jsme šli s dětmi na příliš dlouhou procházku (jedna z auditorek to skoro nemohla ujít, měla něco s nohami), i když prý bylo vidět, že jsou děti zvyklé, že se s nimi chodí hodně ven. Dále nám byl vytknut systém práce s dětmi, nezkušenost chův, bylo nám řečeno, že bychom měli změnit Plán výchovy a péče a upravit ho na pobyt na vesnici, auditorkám se nelíbilo, že využíváme tělocvičnu apod. V této dětské skupině jsme audit nezískali. V této dětské skupině jsme Značku kvality nezískali.

Nicméně jsem to nevzdala a druhý den jsme měli audit v DS v Písku, což je město.  Byli jsme už připraveni a věděli jsme, co chtějí auditorky vidět. Jak poznamenala vedoucí chůva v této skupině, která má za sebou praxi jako učitelka v MŠ, byla to klasická školní inspekce, kterou znala ze školky. Ukázali jsme jim tedy práci s dětmi podle metodiky, kterou máme vypracovanou po týdnech na celý rok, kratší procházku, svačinku, oběd, ukládání dětí, pak probíhaly rozhovory auditorek s chůvami a se mnou jako s vedoucí DS. Ráno se také jedna z auditorek vyptávala rodičů, co všechno o dětské skupině a jejím fungování vědí, jak jsou seznámeni s prací s plánem výchovy apod. Rodiče zde nevěděli moc věcí, do toho se jedná o třídu multikulturní, ve které většina rodičů vietnamské národnosti nerozumí pořádně česky. Přesto jsme zde audit kvality získali.

Další den jsme měli audit ve Strakonicích, což je také město. Práce s dětmi se ten den moc nevydařila, měli jsme jednu chůvu na dovolené, takže ve třídě byly spolu chůvy, které spolu obvykle nejsou a bylo zde pár dětí, které nechtěly spolupracovat. To ale nevadilo, když se mělo jít na procházku, začalo pršet, a tak byl náhradní program. Myslím, že v této DS přesvědčila auditorky o kvalitě práce s dětmi vedoucí chůva, která byla na osobním pohovoru nejdéle (skoro dvě hodiny). Přesvědčila je o tom, že máme skvělý systém v práci s dětmi, měla velký pořádek v dokumentech, přehled, jaké k tomu máme metodické pokyny, materiály, jak pracujeme s rodiči apod. V této DS také byly nejlepší výsledky pohovorů s rodiči. Buďto se zde komunikace s rodiči daří nejlépe, nebo měla auditorka štěstí na rodiče, kteří se zajímají, čtou nástěnky a chodí na naše akce. Zde jsme také získali značku kvality.

Bylo něco, co Vás na auditu překvapilo?

Překvapilo mě, že se auditorky vyptávaly rodičů dětí.

Co jste si z auditu odnesla? Změnili jste na základě něj některé postupy?
Bylo to pro nás velmi poučné, auditorky nám potvrdily, že je správně, že děti vzděláváme, nejen vychováváme nebo hlídáme (ačkoli to nesmíme vzděláváním nazývat). Audity nám potvrdily, že to děláme dobře.

Auditorky měly pravdu, že je potřeba na každou DS zpracovat plán výchovy a péče zcela individuálně, i když pracujeme podle stejné metodiky ve všech DS. Každá z DS má jiné prostředí a možnosti a proto je potřeba PVP konkretizovat na prostředí, ve kterém je DS umístěna (město, venkov, možnosti vnitřní i venkovní).

Přihlásila byste se do auditu znovu a plánujete to i v dalších dětských skupinách?

V případě dětské skupiny v Heřmani bych postupovala jinak a asi bych audit odvolala – přihlásili jsme se zde totiž na audit, když jsme měli jiné personální obsazení, před samotnou kontrolou pak došlo ke kompletní výměně týmu.

Celkově byly audity poměrně náročné. Chůvy byly hodně nervózní, a to všechny dny. Slíbila jsem si, že je tomuto stresu už vystavovat nebudu. Neuvědomila jsem si, že se jedná ve většině případu o jejich první větší kontrolu v pracovním životě, že na to nejsou zvyklé, připravené a nastavené. Některé chůvy si ze stresu poplakaly, i já jsem měla nervy nadranc… Doufám, že v rámci novely vzniknou jasně definované standardy péče o dítě v DS nebo jeslích, a my podle nich budeme moci pracovat.

Děkujeme za rozhovor Mgr. Jarce Králové a přejeme dětským skupinám Asociace jihočeských rodin jen samé spokojené děti a rodiče! 

Štěpánka Mašlárová
místopředsedkyně Asociace provozovatelů dětských skupin a mikrojeslí