Financování dětských skupin v roce 2023 – jaké jsou možnosti a co se chystá?

Máte v plánu založit dětskou skupinu? Pak vás samozřejmě zajímá, jestli, jak a případně kdy je možné získat peníze na její vybudování a provoz. Možná také již nějaké zařízení (např. na základě živnosti) provozujete a rádi byste věděli, co by vám (finančně) přinesla jeho tranformace na dětskou skupinu.

Evidence DS: Doklad prokazující splnění požadavků požární ochrany – schválení HZS

Dle zákona 247/2014 Sb. je nutnou podmínkou pro udělení oprávnění k poskytování služby péče o dítě v dětské skupině také zajištění technických požadavků na stavby a požadavků požární ochrany. Nově to znamená k žádosti o zápis do evidence přiložit nejen zpracované PBŘ, ale také souhlasné stanovisko hasičské záchranné stanice.

UNICEF je nově v České republice – navázali jsme spolupráci

Aby mohl působit cíleně v místě pobytu uprchlíků, zřídil UNICEF přechodnou kancelář v České republice, a to na dobu 2 let. Zástupci Asociace provozovatelů dětských skupin se sešli se zástupci UNICEF, aby probrali možnosti spolupráce.

Jak založit dětskou skupinu jako fyzická osoba? DS do 4 dětí prakticky.

Novinkou, kterou zavedla novela zákona z 1.10.2021, je možnost založit dětskou skupinu také jako fyzická osoba a obecně, založit „mini“ dětskou skupinu s kapacitou do 4 dětí, do které je možné přijímat děti již od 6 měsíců.

Jak takovou DS založit a co je potřeba dodržet? Na to se podíváme v tomto článku.

Ukrajinské děti v dětských skupinách

Na základě dotazů provozovatelů dětských skupin, kteří se snaží pomáhat příchozím ukrajinským rodinám, jsme začali řešit možnost přijímání ukrajinských dětí do dětských skupin. Očkování dětí Dne 7.3. jsme obdrželi odpověď na dotaz ohledně postupu při posuzování povinného očkování ukrajinských dětí. Odpověď z Ministerstva zdravotnictví je zatím tato: Vážená paní magistro, podmínky pro přijetí dítěte do… Více

Státní příspěvek na děti starší 3 let v režimu de minimis

Dle dostupných informací od MPSV, které své tvrzení zakládá na stanovisku ÚHOS, bude státní příspěvek na péči o děti starší 3 let (od 11.9. po 3. narozeninách) zakládat veřejnou podporu v režimu de minimis. 

Od 1. října platí nové podmínky provozu dětských skupin

Dne 1. října vstoupila v platnost novela zákona o poskytování služby péče v dětské skupině, která pozměnila některá pravidla pro provoz dětských skupin a zároveň zavedla jejich financování prostřednictvím příspěvku na provoz ze státního rozpočtu.