Born to socialize: metodika zaměřená na interakci s malými dětmi

Děti navazují kontakt s okolním světem už od narození. Reagují na různé podněty z okolí a samy vysílají signály – očima, rukama, tělem a hlasem. Jak rozumíte jejich projevům? Pláčou, protože mají hlad nebo chtějí pomazlit? Chtějí klid a ticho nebo si chtějí hrát? Rozumí vůbec tomu, co říkáte? Věříme, že kojenci hodně rozumějí a že chtějí komunikovat s okolím, proto někdy i přebírají iniciativu a vyzívají k interakci. Ale jak těm nejmenším porozumět a jak reagovat na jejich projevy?

O projektu

Metodika Born to socialize, kterou zpracovala Monique van Boom z týmu Karel de Grote University College v Antverpách, odpovídá na výše zmíněné otázky pomocí poznatků založených na nejnovějším vědeckém výzkumu.

Materiál je určen pedagogickým pracovníkům v různých organizacích, kteří pracují s kojenci. Může být inspirací, jak a co pozorovat u dětí a batolat a jak s nimi komunikovat.Obsah metodiky

Součástí materiálu Born to socialize je osm témat, každé z nich zaměřeno na trochu jinou věkovou skupinu:

1. téma: Pláč
2. téma: Rozpoznávání tváří a emocí
3. téma: Napodobování a předvídání
4. téma: Konverzace prostřednictvím hlasu
5. téma: Směřování a zpěv
6. téma: Sledování pohledu očí
7. téma: Spolupráce
8. téma: Přátelství

Metodika vzdělávání pedagogických pracovníků (pečujících o děti v raném věku)

Born to socialize je určena k tomu, aby byla používána pro další vzdělávání zaměstnanců spíše než pro počáteční vzdělávání. Vhled do tématu pečující osoby totiž nejlépe získají, pokud se nejprve seznámí s teoretickým obsahem, následně budou provádět vlastní pozorování a v neposlední řadě budou diskutovat pozorované skutečnosti se svými kolegy.

Metodika Born to socialize představuje nový a inovativní způsob učení praxí a může výrazně přispět ke kvalitě vzdělávání odborníků v raném vzdělávání i u nás.

Vyzkoušejte si sami – zde najdete tipy na aktivity s dětmi

Born to socialize – plakáty

Born to socialize – brožura

 

Metodika vznikla v rámci projektu ProChil: Professional Childcare in European Nurseries. Koordinátorem projektu byl člen Asociace provozovatelů dětských skupin a mikrojeslí Family and Job, z. s. Asociace na tomto projektu spolupracovala především při organizaci mezinárodní konference a při šíření výstupů projektu. Projekt byl spolufinancován z programu Erasmus+.