Činnost Asociace za rok 2020

Jaká byla činnost Asociace v roce 2020 a jaké jsou plány do roku 2021? A jaká je aktuální situace ohledně novely zákona 247/2014? Především tyto otázky zodpověděla svým členům výroční schůze Asociace, která proběhla 14. prosince 2020 – kvůli epidemiologické situaci jak jinak než online.

Schůzi vedly předsedkyně Asociace Daniela Celerýnová a místopředsedkyně Štěpánka Mašlárová. I přesto, že schůze probíhala online (nebo právě proto, že tento formát usnadnil účast členům ze vzdálenějších koutů republiky), se schůze účastnilo celkem  41 členů.

Na začátku schůze proběhlo přivítání nových členů, kteří se k Asociaci přidali v roce 2020. Aktuální údaje o členské základně:

  • Počet dětí (celková kapacita): 4 056
    • Pro srovnání 31.12.2019: 2 984
  • Počet členů: 182 (včetně zájemců o provoz)
    • Pro srovnání 31.12.2019: 137
  • Počet dětských skupin: 301
    • Pro srovnání 31.12.2019: 222

Na schůzi byla představena činnost Asociace v roce 2020. Zatímco vzdělávací aktivity byly kvůli pandemii COVID-19 téměř znemožněny, na významu získala především komunikace se zákonodárci v souvislosti s připravovaným schválením novely zákona 247/2014 Sb.

Bližší informace najdete v prezentaci, kterou si můžete stáhnout ZDE.