Podpora dalšího rozvoje dětských skupin

Již jsme Vás seznámili s velmi rychlým vyčerpáním alokace výzvy č. 49 OP Zaměstnanost +. Mnozí z Vás skončili v seznamu náhradníků. Požádali jsme tedy pana ministra Mariana Jurečku (mpsv) o navýšení alokace této výzvy.

Jakmile se nám dostane odpovědi, budeme vás obratem informovat.

Celé znění dopisu:

Vážený pane ministře,

obracíme se na Vás jménem Asociace provozovatelů dětských skupin, která aktuálně sdružuje 421 zařízení s celkovou kapacitou téměř 6 000 míst, a to s prosbou o podporu dalšího rozvoje dětských skupin. Konkrétně bychom Vás rádi požádali o navýšení alokace ve výzvě č. 49 OP Zaměstnanost+, která cílí na podporu budování nových dětských skupin po celé ČR.

Od našich členů jsme dostali bohužel negativní zpětnou vazbu na tuto výzvu,  jejíž nastavení mnoha z nich znemožnilo čerpat očekávané dotace na vybudování nových zařízení.

Naše Asociace sdružuje provozovatele, kteří  mají často zájem vzhledem k naplněné kapacitě rozšířit své služby a vybudovat další své „pobočky“. Někteří z nich doufali ve vyhlášení vhodné výzvy z Národního plánu obnovy (ta, jak víte, je ale pro NNO téměř nedosažitelná kvůli nutnému předfinancování), jiní čekali právě na výzvu 49 OPZ+, která byla v harmonogramu výzev již od prosince minulého roku. Věřili jsme, že díky těmto výzvám budeme moci své prostory rozšířit a reagovat tak na poptávku ze strany rodičů, a pustili jsme se do příprav. Některé dětské skupiny si zajistily vhodné prostory (což v dnešní době není jednoduché), začaly platit nájemné a čekaly na vyhlášení výzvy. Ta byla naplánována na 6. února, ale nakonec ze strany MPSV vypsána až 17. března, kdy byl také spuštěn příjem žádostí. Ještě na oficiálním webináři MPSV pro žadatele 15. března jsme byli pracovníky MPSV ujišťováni, že máme na podání žádosti dostatek času a alokace je dostatečná dle provedeného průzkumu zájmu. Dle aktuálních informací byla ale alokace vyčerpána asi 1,5 hodiny po spuštění výzvy a ti, kteří žádost o dotaci vyplňovali déle, skončili v seznamu náhradníků.

Jedná se přitom o provozovatele, díky jejichž zkušenostem by bylo možné otevřít nové dětské skupiny ve velice krátké době – nejčastěji již od září tohoto roku – a okamžitě je naplnit. Vybudování dětských skupin v rámci této výzvy přitom není v porovnání s Národním plánem obnovy nijak drahé. Dotace na vybudování jednoho kapacitního místa je v OPZ+ 56 241,- Kč, zatímco v NPO 833 333,- Kč. Alokace výzvy byla 300 tis. Kč, ale podány jsou projekty za více než 800 tis. Kč.

Z výzvy 49 OPZ+ by bylo možné při navýšení alokace podpořit až 15 220 nových kapacitních míst. Jedná se o přitom projekty, které jsou ve vysoké fázi připravenosti.