Dát dítě do školičky, jeslí nebo dětské skupiny? Kdo se v tom má vyznat? Zn. potřebuji pohlídat ročního prcka

Pokud jste rodič, který pečuje o dítě mladší tří let a chce nebo potřebuje se vrátit do práce dříve, než mu skončí rodičovská dovolená, začnete brzy zjišťovat, kdo by se o vaše dítě nejlépe postaral. Většinou nemáte v docházkové vzdálenosti babičku, která je už v důchodu, anebo dostatek finančních prostředků, abyste si zaplatili vlastní chůvu.

Prvním krokem asi bude, že začnete „googlovat“ a hledat, kdo by se o vaše děťátko nejlépe postaral. Na internetu najdete nespočet zařízení, která zaručeně zajistí tu „nejlepší“ a „nejprofesionálnější“ péči o nejmenší děti. To máme jesle, mikrojesle a jesličky, školky, školičky a miniškolky, kluby a klubíky a také dětské skupiny. Zejména pokud se snažíte v této džungli zorientovat s prvním potomkem, budete potřebovat pevné nervy, tři volné večery… nebo náš článek.

Možnosti péče o nejmenší

Nejznámějším zařízením jsou klasické „rejstříkové“ mateřské školy spadající pod MŠMT, které přijímají děti zpravidla od 3 let (ale mohou přijímat i děti dvouleté) a které zřejmě nemusíme nikomu představovat. Z našeho přehledu je proto vynecháme. Zbývají nám tedy de facto tyto možnosti:

1) Zařízení provozovaná na základě živnosti vázané  (péče o děti od narození do 3 let)
 • Nemají nařízeno, jak se mají jmenovat (tudíž z názvu nepoznáte)
 • Provozovatelé jsou vždy podnikatelé zapsaní v živnostenském rejstříku (fyzické nebo právnické osoby)
 • Mohou přijímat děti od narození
 • Jsou kontrolovány hygienickými stanicemi, popř. živnostenským úřadem
 • Nemají nařízeno, jaké vzdělání musí splňovat chůvy
 • Nemusí mít sjednané pojištění odpovědnosti za újmu
 • Musí přijímat očkované děti
2) Dětské skupiny
 • Nemají nařízeno (zatím), jak se mají jmenovat
 • Provozovatelé jsou nejčastěji neziskové organizace, ale provozovatelem může být také jakýkoli zaměstnavatel, případně obec, příspěvkové organizace a další subjekty
 • Mohou přijímat děti od 1 roku
 • Jsou kontrolovány hygienickými stanicemi a Inspektorátem práce
 • Jsou evidovány Ministerstvem práce a sociálních věcí (www.evidence.mpsv.cz)
 • Fungují dle zákona 247/2014 Sb. o poskytování služby péče v dětské skupině
 • Mají definované přesné vzdělání pečujících osob
 • Musí mít sjednané pojištění odpovědnosti za újmu
 • Musí přijímat očkované děti
3) Mikrojesle
 • Nemají legislativní oporu, vznikají v rámci pilotního ověřování financovaného z EU
 • Určeny pro děti od 6 měsíců do 4 let
 • Velikost skupiny maximálně 4 děti
 • Budou zřejmě moci vznikat i v bytech pečujících osob
 • MPSV chce tato zařízení zahrnout do zákona o dětských skupinách

Vrátí se nám jesle?

Chyběly Vám v přehledu výše jesle? Tak tady je máte:

Jesle
 • Nejsou legislativně ukotveným zařízením
 • Dříve spadaly pod Ministerstvo zdravotnictví a byly zrušeny v roce 2013
 • Tento název se ale stále neformálně používá
 • MPSV počítá s přejmenováním stávajících dětských skupin na jesle
 • S tímto názvem jsou stále zřizovaná zařízení pod městy, spadají pak nejčastěji pod odbory sociálních služeb

V současné době je připravována novela zákona o dětské skupině, která by měla přinést tři zásadní změny:

 • Přejmenovat dětské skupiny na jesle
 • Zajistit jejich financování ze státního rozpočtu (příspěvek bude ovšem určen pouze pro děti do 3 let včetně)
 • Zastropovat maximální příspěvek od rodičů

Abyste se v připravovaných změnách lépe vyznali, přinášíme přehlednou tabulku nejdůležitějších aktuálně plánovaných změn níže.

Zpracovala:

Mgr. Daniela Celerýnová, předsedkyně Asociace provozovatelů dětských skupin a mikrojeslí