Dětské skupiny nesmí zaniknout: aktivity Asociace pro zajištění dalšího financování

Ačkoli je Poslanecká sněmovna zavřená pro veřejnost a vláda i poslanci řeší primárně koronavirus, pro novelu zákona o dětské skupině právě teď nastává velmi důležité období. Na řadu by se 1. čtení zákona mělo dostat v týdnu od 26. října.

Provozovatelé dětských skupin i informovaní rodiče napjatě čekají, jak projednávání novely dopadne. My jsme se mezitím přesvědčily, že někteří poslanci si stále neuvědomují, co je v sázce.

Současné znění zákona vůbec neřeší financování dětských skupin po roce 2022. Ačkoli součástí stávajícího návrhu novely je řada ustanovení, které neumožní další provoz dětských skupin tak, jak jej známe, jeho důležitou součástí je zakotvení státního financování dětských skupin na základě měsíčního normativu na dítě.

Proto nelze klást rovnítko mezi záchranu dětských skupin a neschválení novely. Je pravděpodobné, že schválení novely je jedinou možností jak legislativně zajistit financování dětských skupin ze státního rozpočtu v šibeničním termínu před ukončením dotací z EU (začátek roku 2022).

Proto za Asociaci provozovatelů dětských skupin neschvalujeme emailovou kampaň organizovanou Sítí pro rodinu, která vyzývá poslance, aby pro novelu nehlasovali. (Celé znění emailové kampaně a dopisu rozesílaného poslancům najdete zde: Novela zákona o DS_e-mailová kampaň.)

Hlavním cílem Asociace provozovatelů dětských skupin je vysvětlit politikům, že ačkoli v novele je celá řada ustanovení, která naruší fungující systém dětských skupin, přesto nesmí tento návrh spadnout pod stůl, neboť bez zajištění dalšího financování dětské skupiny skončí.

Co nám na novele vadí?

  • Omezení věku dětí – návrh počítá u všech dětských skupin s poskytování služby dětem od 6 měsíců věku pouze do 31. srpna následujícího po třetích narozeninách dítěte. Například u podnikových dětských skupin nebo u dětských skupin v malých obcích ale takovéto omezení nedává smysl.
  • Omezení uznávaných kvalifikací pro pečující osoby – navrhuje se omezit pouze na zdravotnická povolání (všeobecná, praktická sestra, ošetřovatel, porodní asistentka, zdravotně-sociální pracovník, záchranář, psycholog ve zdravotnictví nebo klinický psycholog a a lékař) a na nově vytvořenou profesní kvalifikaci „chůva pro děti v jeslích“. Zdravotnického personálu je málo a nebude možné zajistit péči v této podobě, navíc u zdravých dětí není taková kvalifikace potřeba. Navrhujeme variantu povinného kurzu 1. pomoci, případně dalšího vzdělávání v oblasti vývojové psychologie apod.
  • Zastropování maximální úhrady ze strany rodičů (bude určeno usnesením vlády, není známá výše). →  Dětské skupiny mohou vybírat příspěvky od rodičů pouze do výše skutečných nákladů, nedává tedy smysl příspěvek omezovat zákonem. Zastropování na třetině minimální mzdy by především pro pražské, středočeské a jihomoravské dětské skupiny znamenalo ukončení provozu.

Problematické je také zpřísnění nároků na prostory: nově je potřeba doložit splnění požárně-bezpečnostních norem a jsou nově stanoveny požadavky na dostatečné denní a umělé osvětleníV případě, že budou tyto požadavky schváleny, prosazujeme zavedení dotačního titulu, který by umožnil dětským skupinám financovat přestavby prostor.

Proč je přesto potřeba novelu schválit

Je potřeba si uvědomit, že bez schválení novely zákona nejsou zajištěné vůbec žádné finance pro dětské skupiny/jesle po skončení projektů financovaných z ESF. Evropská finanční podpora skončí na začátku roku 2022, ale provozovatelé budou tuto situaci muset řešit mnohem dříve, nejpozději na jaře příštího roku při zápisech dětí na rok 2021/2022.

Do té doby není reálné schválit nový návrh zákona, což přiznávají i poslanci, kteří se staví proti schválení novely. Pro schválení takové podoby novely, která by ukotvovala pouze zajištění financování ze státního rozpočtu bez ostatních „reformních ustanovení“, není bohužel dostatečná politická vůle, jak ukázalo dvouleté projednávání novely.

Naše aktivita – oslovování poslanců

Za Asociaci provozovatelů dětských skupin jsme se během léta a také v uplynulých týdnech sešli s několika poslanci vládních i opozičních stran.

Ještě před schválením návrhu novely na vládě proběhla schůzka s předsedkyní výboru pro sociální politiku Janou Pastuchovou (ANO) a s poslankyní Pavlou Golasowskou (KDU-ČSL), která posléze také navštívila dětskou skupinu Batole v Třinci (člen Asociace). Na konci června se předsedkyně Asociace sešla také s Janem Bauerem (ODS), který o pár dní později zveřejnil postoj k dětským skupinám zde.

V druhé polovině září proběhla schůzka na dálku s Mariánem Jurečkou (KDU-ČSL), který byl velmi dobře informován o celé problematice vzhledem k tomu, že byl u zrodu dětské skupiny Klásek – podnikové dětské skupiny Ministerstva zdravotnictví. Online meeting proběhl také s Olgou Richterovou (Piráti). Potvrdila nám, že Piráti budou zejména prosazovat zrušení povinnosti zdravotnického vzdělání pro personál, a možnost provozování zařízení i pro děti starší čtyř let (bez státních dotací). Dále chtějí rovněž navrácení názvu z „jeslí“ na „dětské skupiny“. Celé stanovisko Pirátů k dětským skupinám je možné si přečíst zde a ke stávajícímu návrhu novely zde.

V uplynulém týdnu pak proběhla schůzka s Janem Čižinským a s Markétou Pekarovou Adamovou (TOP09).

Na všechny poslance jsme dále poslaly dopis, kde jsme je informovaly o stávající situaci a nutnosti zajistit státní financování. Celé znění dopisu najdete zde.

Co se teď bude dít?

Čekáme na první čtení zákona v Poslanecké sněmovně, mezi prvním a druhým čtením proběhne setkání v Sociálním výboru. Toho bychom se rádi zúčastnily.

Samozřejmě Vás budeme o všech novinkách informovat.

Daniela Celerýnová a Štěpánka Mašlárová