Dopis ministryni Maláčové – (ne) uzavírání dětských skupin kvůli stavu nouze

V Praze dne 13. 3. 2020

Vážená paní ministryně, vážený pane premiére,

jsme si vědomi toho, že situace ohledně koronaviru je velice vážná, přesto provozovatelé dětských skupin (většinou neziskové organizace) dbají nařízení vlády a rozhodli se svá zařízení hromadně neuzavírat. Toto rozhodnutí provozovatelů dětských skupin a mikrojeslí je také s ohledem na morální povinnost vůči rodičům, kteří potřebují chodit do práce a nemají vlastní hlídání, a to i přes obtíže, které nám toto rozhodnutí způsobuje: naše chůvy jsou v karanténách, takže musíme nahradit personální zdroje, někteří rodiče se chovají nezodpovědně a prokazatelně byli v rizikových regionech, někteří dodavatelé stravy přestali dodávat, máme nedostatek dezinfekčních prostředků apod. Také bychom chtěli upozornit na fakt, že mateřské  školy a dětské skupiny, které provozují města, se již často zavírají s ohledem na nařízení starostů.

Některé naše provozy hlásí plné stavy, zejména pak Praha a Středočeský kraj, některé jsou ovšem téměř prázdné, jelikož rodiče své děti stahují na hlídání prarodičům, popř. s nimi zůstávají doma se starším sourozencem na základní škole.

Naše provozy jsou závislé momentálně na dotacích z EU a vykazováním skutečné obsazenosti zařízení /nikoli paušálem na kapacitní místo jako MŠ/, toto včera potvrdilo i MPSV svým prohlášením, že úlevu s počítáním obsazenosti budou mít jen zřizovatelé, kteří jsou školskými zařízení, VŠ apod.

Vnímáme toto jako velice nevstřícné gesto, zvláště pak v období nouzového stavu, kdy ostatní zařízení uzavřela své provozy. Média zmiňují informace o podpoře podnikatelů a my, když můžeme čerpat evropské dotace, nemáme od MPSV žádnou ekonomickou podporu.

Žádáme, aby v době nouzového stavu nebyla vykazovaná docházka dle skutečné obsazenosti, ale aby naši provozovatelé měli nárok na dotaci v plné výši jako kompenzaci, že své služby nabízejí rodičům.

 

Mgr. Daniela Celerýnová

Ing. Štěpánka Mašlárová

a 253 dětských skupin a mikrojeslí