Jak efektivně řídit školku – manažerská akademie

Síť dětských skupin Moje dětská skupina usiluje o zvýšení kvality péče o děti předškolního věku. Pomáhá ale také Vám, jako provozovatelům zvyšovat profesionalitu a atraktivitu vašich zařízení tak, aby bylo vaše podnikání nebo činnost konkurenceschopné.

Ve spolupráci s lektorem Ing. Martinem Čubou, bývalým vrchním ředitelem obchodu ČSOB, jsme na základě definice potřeb členů sítě vytvořili unikátní manažerskou akademii pro ředitele zařízení předškolní péče.

Proč se přihlásit?

Naučíte se, jak vytvořit:

 • vizi a směřování školky,
 • podnikatelský záměr a řízení financí,
 • firemní plány, strategie a taktiky.

Získáte praktický návod jak na:

 • získání, vedení a řízení a rozvoj spolupracovníků,
 • efektivní týmovou spolupráci,
 • získávání nových klientů a budování vztahů s rodiči,
 • řízení zákaznické zkušenosti,
 • positioning na trhu a marketingovou komunikaci, asertivitu, efektivní komunikační dovednosti a zvládání obtížných situací v komunikaci

Díky ucelenému systému vzdělávání šitému na míru mikropodnikatelům, kteří provozují školky, jesle, dětské skupiny, získáte důležité manažerské know-how, které posune Vaše aktivity efektivním směrem!

Časová dotace:

32 hodin, 4 setkání po 8 hodinách

Termíny:

12. – 13. 5. 2017 + 9. – 10. 6. 2017 /další termíny : 21. – 22. 7. + 28. – 29. 7./  náhradní termín 11. – 12. 8./ 15. – 16. 9. 2017 + 13. – 14. 10. 2017.

Místo konání /dle zájmu/:

Kladno, Antonína Suchého

Praha, Staropramenná

Cena:

 • 8.000,-Kč
 • Pro členy sítě Moje dětská skupina 10 % sleva
 • ZDARMA pokud splníte podmínky dotačního titulu / s.r.o. nebo OSVČ se zaměstnanci a zároveň nečerpáte dotaci z výzev 35, 36/

Pro aktuálně vypsané termíny se podívejte do sekce Akce.