Erasmus – program nejen pro studenty, ale také pro stávající a budoucí podnikatele

Většina z nás zná program Erasmus+, je to program, který umožňuje studovat, získávat nové dovednosti, vědomosti a znalosti v jiných evropských zemích. Z více úhlů jej poznala také Magda Zavadilová, ředitelka dětských skupin Kvítek při Jihočeské univerzitě, která nám prostřednictvím svého článku přináší své zkušenosti.

Na začátku jsem měla obavy zapojit se do programu Erasmus+. Především jazyková bariéra byla jedním ze zásadních omezujících faktorů. Protože ale Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích je samozřejmě do programu zapojena, stačilo se nadýchnout, zjistit, kam bych chtěla jet získat zkušenosti a proč, oslovit zařízení, podepsat smlouvu a „hurá do světa“. Já osobně jsem vyrazila do Španělska, navštívit předškolní zařízení zaměřené na výuku anglického jazyka u předškolních dětí od věku 6 měsíců. Úžasná zkušenost. Neříkám, že jsem byla nadšená ze všech aspektů, které jsem viděla, ale pro přínos ve vzdělávání dětí i tak nízkého věku, jsem pochopila, co funguje, aby děti byly spokojené. Zařízení navštěvovaly děti od 6 měsíců roku a ano, už na tyto děti se mluvilo pouze v Aj jazyce. Nejdůležitější byl řád, pravidelnost a sled činností. Děti neměly problém spolupracovat i se mnou, přestože mě viděly poprvé. Cítily se v zařízení bezpečně a já nijak nenarušovala režim, na který byly zvyklé. Absolutně jsem se tomuto režimu podřídila.

Díky Asociaci provozovatelů dětských skupin se v létě 2018 objevila opačná možnost. Přivítat v našem zařízení „stážistku“ z Portugalska, která chtěla poznat, jak se vyučuje anglický jazyk u nás.  Sáry jsme se ujali velmi rády. Chtěly jsme, aby se nejen dozvěděla, jak u nás učíme angličtinu děti od 3 let věku, aby si sama vyzkoušela práci v lekci anglického jazyka, ale také, aby poznala naši kulturu. Připravily jsme pro Sáru v měsíci srpnu český Štědrý den, také jsme jí ukázaly kouzlo města UNESCO Českého Krumlova a snažily se, aby se tu cítila dobře. I pro nás byla Sára velkým přínosem, připravovala nové prostory pro svou práci v Portugalsku a my jsme to se Sárou prožívaly. Vyměňovaly jsme si navzájem zkušenosti, postřehy a nápady. Sára velmi uvítala seznámení s celou koncepcí výuky Aj, kdy střídáme pohybové činnosti s prací s příběhem, pracovními listy a dalšími činnostmi. Pochopila jak důležitý je „rituál“, kterým každou lekci začínáme. Věřím, že spoustu toho zařadila do své práce. My jsme zase získaly informace o tom, že její práce se v mnohém shoduje s tím, jak pracujeme my. Že je pro ni také důležitá práce s říkadly, písní a pohybem, obrázkovým materiálem. Velmi nás potěšilo, když následně poslala fotku, kdy vyzdobila svou školičku, naší vlajkou a obrázky od našich dětí. 

Se Sárou jsme stále v kontaktu a věřím, že díky Erasmu se vydáme i my do Portugalska. Staly jsme se přáteli a to si myslím, že je velmi důležité.

Za Asociaci provozovatelů dětských skupin a mikrojeslí dodáváme, že Sara v České republice navštívila také Základní školu Orangery a Orangery Club, kde se přiučila novým metodám v práci se školáky.

Více informací o programu Erasmus pro mladé podnikatele můžete získat zde.