Etický kodex sítě člena Sítě

Člen sítě Moje dětská skupina

  • usiluje o neustálé zvyšování kvality provozované dětské skupiny, např. vzděláváním svých zaměstnanců a podnětným prostředím
  • zachovává mlčenlivost – chrání osobní a citlivé údaje rodičů a dětí
  • provozuje své zařízení s maximální péčí a svědomitostí
  • prezentuje své zařízení směrem k veřejnosti pravdivě
  • dodržuje příslušné právní předpisy a normy související s provozem dětské skupiny
  • pomáhá ostatním členům Sítě například sdílením svých zkušeností
  • respektuje a nediskriminuje děti
  • vychází vstříc potřebám rodičů například nastavením vhodné provozní doby
  • reprezentuje Síť směrem k veřejnosti

Při nedodržování a porušování Etického kodexu bude člen Sítě vyloučen.