Etický kodex člena Asociace

Člen Asociace provozovatelů dětských skupin a mikrojeslí

  • usiluje o neustálé zvyšování kvality provozované dětské skupiny, např. vzděláváním svých zaměstnanců a podnětným prostředím
  • zachovává mlčenlivost – chrání osobní a citlivé údaje rodičů a dětí
  • provozuje své zařízení s maximální péčí a svědomitostí
  • prezentuje své zařízení směrem k veřejnosti pravdivě
  • dodržuje příslušné právní předpisy a normy související s provozem dětské skupiny
  • pomáhá ostatním členům Asociace například sdílením svých zkušeností
  • respektuje a nediskriminuje děti
  • vychází vstříc potřebám rodičů například nastavením vhodné provozní doby
  • reprezentuje Asociaci směrem k veřejnosti

Při nedodržování a porušování Etického kodexu bude člen Asociace vyloučen.