Etický kodex člena Asociace

Člen Asociace provozovatelů dětských skupin

 • usiluje o neustálé zvyšování kvality provozované dětské skupiny, např. vzděláváním svých zaměstnanců a podnětným prostředím
 • zachovává mlčenlivost – chrání osobní a citlivé údaje rodičů a dětí
 • provozuje své zařízení s maximální péčí a svědomitostí
 • prezentuje své zařízení směrem k veřejnosti pravdivě
 • dodržuje příslušné právní předpisy a normy související s provozem dětské skupiny
 • pomáhá ostatním členům Asociace například sdílením svých zkušeností
 • respektuje a nediskriminuje děti
 • vychází vstříc potřebám rodičů například nastavením vhodné provozní doby
 • reprezentuje Asociaci směrem k veřejnosti

Při nedodržování a porušování Etického kodexu bude člen Asociace vyloučen.

Členové Asociace jsou prověření

Sledujeme kvalitu provozovatelů. Členy Asociace provozovatelů dětských skupin jsou jen ti, kteří mají:

 • zpracován  plán výchovy a péče respektující potřeby dítěte
 • souhlasné závazné stanovisko hygienické stanice
 • zpracován přehledný provozní řád
 • uzavřenou smlouvu o poskytování služby s rodiči dětí
 • pojištění odpovědnosti za újmu
 • garantovaný počet kvalifikovaného personálu
 • provozní dobu respektující potřeby rodičů
 • kvalifikovaný personál, který se pravidelně dále vzdělává