Fórum rodinné politiky Brno 2019

Pro ty z Vás, kteří jste se nemohli zúčastnit letošního Fóra rodinné politiky v Brně, přinášíme krátký výtah z konference týkající se předškolní péče – mateřských školek, dětských skupin a mikrojeslí.

Diskutujícími byli odborníci z příslušných oborů. Hned v úvodu bylo vysvětleno, že ČR má poměrně rozsáhlou síť mateřských škol, které mají povinnost garantovat místa tříletým dětem. Tuto síť ale v posledních letech začaly doplňovat dětské skupiny a mikrojesle. Diskuse byla zaměřena proto především na to, jakým způsobem je zajišťována předškolní péče v dětských skupinách a v mikrojeslích.

MPSV zveřejnilo data, která ukazují preferenci  mateřských škol pro děti ve věku od tří let. Ve věku dítěte dvou let se postupně chtějí matky vracet na trh práce. Tím, že byla zrušena garance míst v MŠ pro dvouleté děti, nejsou MŠ poviny tyto děti přijímat. Vzniká tak mezera, kterou ale dobře doplňují dětské skupiny.

Prakticky všichni diskutující se shodli na tom, že dětských skupin a potažmo také mikrojeslí je velmi potřeba.  Např. na ORP Litomyšl, není problém se zajištěním vzdělávacích institucí, volná místa zde jsou. Naopak velký propad mají mikrojesle a dětské skupiny, zde je nabídka nedostatková. A pro určité skupiny pracujících osob (OSVČ, zdravotní sestry, sociální pracovnice, aj.) je téměř nemožné najít službu pečující o děti.

Leona Hozová, psychoterapeutka, etopedka, psychopedka, zřizovatelka mikrojeslí a dětských skupin – se vyjádřila k jejich  udržitelnosti . Podpořil ji Jan Schneider (Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR), a zdůraznil, že systém podávání žádostí do Evropských fondů je naprosto nesmyslně nastaven a proto obce nechtějí podporovat vznik dětských skupin. Může se totiž stát, že z důvodu problémů se systémem ISKP2014+ dětská skupina přijde o dotace a obec by najednou měla převzít jejich financování a to není pro obce finančně možné.

Co však bude s dětskými skupinami po ukončení možnosti čerpání evropských dotací na jejich provoz? Na MPSV už skoro rok leží opřipomínkovaný zákon k dětským skupinám a čeká na předložení vládě.

Videozáznamy ostatních workshopů najdete zde.

Zapsala: Š. Kraftová