Interpelace na ministryni Maláčovou – dětské skupiny, COVID-19 a novela zákona

Na 10. března bylo původně v plánu druhé čtení novely zákona o dětské skupině/jeslí. Vzhledem k uzavření dětských skupin se namísto toho dostala na pořad diskuse o možných řešeních finanční situace, do které se dětské skupiny dostaly, např. o možných kompenzacích.

Dětské skupiny stála pandemie nemalé peníze. Nákup roušek, respirátorů, ochranných štítů, dezinfekcí na ruce,…

Zveřejnil(a) Jana Maláčová dne Čtvrtek 11. března 2021

Olga Richterová: interpelace na ministryni Maláčovou dne 4. března 2021 (v nepřítomnosti)

Poslankyně Olga Richterová: (Poslankyně Richterová se při příchodu k řečnickému pultíku zdraví mimo mikrofon s paní ministryní Schillerovou.) Děkuji za slovo. Já využiji toho, že je tady přítomna alespoň paní ministryně financí, když už tady není paní ministryně Maláčová. Jde totiž o téma týkající se financování dětských skupin, kde vlastně většinově ty dětské skupiny jsou tak financované, že polovinu příjmu potřebného na provoz získají z dotace, jsou financovány z Evropského sociálního fondu, a druhou polovinu z příspěvku rodičů na školkovné, na docházku. A teď jsou uzavřeny z důvodu vládního nařízení, zůstane jim nárok na ty dotační evropské peníze. Ale rodiče už nebudou platit, když děti nebudou chodit do školky, do dětské skupiny. A v tomto případě je to situace, která je nová, takhle to ještě úplně jednoznačně zavřené nebylo, a ty dětské skupiny se ocitají před těžkým dilematem, jak mají přežít, když jim nezbydou peníze na zaplacení nájmu, když jim nezbydou peníze na další náklady na provoz a musí platit zaměstnancům náhradu mzdy ve výši 100 % platu, což je správně. Nicméně jak udělat, aby přežily? Jak udělat, aby přežily to nucené zavření? Jde o to, že podmínky čerpání dotace z Evropského sociálního fondu zakazují čerpat jakoukoliv jinou státní, tedy i covid podporu. Sečteno a podtrženo, máme zhruba 16 000 míst v dětských skupinách, míst pro péči o nejmenší děti. Nutně potřebujeme, aby tato místa zůstala, přežila covidovou dobu, a zároveň rodiče, kterým se už také v naprosté většině případů propadly příjmy, prostě v okamžiku, kdy ty děti do školky, do dětské skupiny nechodí, tak ty příspěvky svoje, které by to samozřejmě překlenout umožnily, hradit nehodlají, a já se jim nedivím. Co s tím stát udělá, když dětské skupiny nuceně zavřel? Budu tedy čekat písemnou odpověď.

Ministryně nebyla přítomna, písemnou odpověď zveřejníme, až bude k dispozici.

Jan Čižinský: interpelace na ministryni Maláčovou dne 11. března 2021

Poslanec Jan Čižinský: Vážená paní ministryně, valí se na nás podle mého názoru a podle mých odhadů pohroma, co se týče nedostatku míst v předškolním vzdělávání a v péči o předškolní děti. V současné chvíli dětské skupiny živoří a mají obrovské výpadky, protože dětské skupiny jsou placeny na základě toho, že ty děti jsou v dětských skupinách přítomné. Lze očekávat, že nastane nedostatek míst v mateřských školách, protože rodiče budou svým dětem dávat odklad. To je velmi důležitý faktor. Rodiče se budou bát covidové situace v první třídě a budou mít tendenci svým dětem dávat odklady. Já bych se chtěl zeptat, protože je potřeba zajistit, že žádné místo v současné době ve fungující dětské skupině nezanikne, tak se chci zeptat, jak zajistíte příjmy dětských skupin, aby dětské skupiny nezanikly. A jak zajistíte v té novele, která se o dětských skupinách a o jeslích právě projednává, aby skutečně žádné místo v současné funkční dětské skupině do budoucna nezaniklo? Protože na nedostatek míst v mateřských školách a dětských skupinách, a to si myslím, že se shodneme, doplatí vždycky právě ti nejpotřebnější, kteří potřebují, aby o jejich děti bylo postaráno.

Ministryně práce a sociálních věcí ČR Jana Maláčová Děkuji, vážený pane poslanče. Co se týká novely zákona o dětských skupinách, resp. jeslích, tak tam nás čeká přespříští týden druhé čtení. A jestli budete chtít, tak si s vámi na to ráda sednu, protože to druhé čtení nedočkavě vyhledávám a pevně doufám, že se k němu konečně dobereme. A ta novela je nastavena tak, aby právě žádné místo nezaniklo a aby ta místa v dětských skupinách nebo v jeslích byla dostupná pro všechny rodiče. Popravdě řečeno nerozumím tomu boji zejména pravicových poslanců za to, aby si rodiče dětí, kteří potřebují pracovat, a proto potřebují místo v dětské skupině nebo v jeslích, mohli platit 10 tisíc, 15 tisíc poplatky. Naopak, my chceme, aby jesle byly kvalitní zařízení předškolní péče, které je dostupné pro všechny pracující rodiny s dětmi. Ale to je na velmi dlouhou diskusi a myslím si, že ten zákon je nastaven, ta vládní verze, správně. Ale pojďme si to ještě jednou říct a zejména nás čeká to druhé čtení.

Co se týká vašeho dobrého dotazu, co uděláme s těmi dětskými skupinami, které v tuhle chvíli nemohou v důsledku vládních opatření provozovat svoji činnost a díky tomu přicházejí o nemalé peníze, protože financování dětských skupin je postaveno na příspěvcích rodičů. Nicméně, pokud děti nemohou do dětských skupin docházet kvůli epidemické situaci a vládním nařízením, nemohou tím pádem platit ani ty poplatky a to považujeme za vážný problém. Proto mí kolegové a kolegyně na Ministerstvu práce a sociálních věcí připravili konkrétní návrh, jak nad rámec financí z Evropského sociálního fondu, které běží průběžně a nebudou tam tyto dětské skupiny o finance z ESF přicházet, dofinancovat z národních zdrojů ty chybějící příspěvky rodičů.

Já vám to ve stručnosti, jedná se o pracovní verzi, kterou chceme v těchto dnech začít vyjednávat na vládní úrovni, tak já vám řeknu, jak je to dofinancování z národních zdrojů v rámci dvou mimořádných dotačních titulů postaveno.

Za prvé bychom chtěli, aby vznikl plošný dotační titul pro všechny dětské skupiny na zvýšené náklady na provoz, které jsou spojené s pandemií COVID-19. A zde chceme vypočítat paušál dle počtu pečujících osob, tak jak je to stanoveno zákonem, plus rezervu.

A druhá doplňující dotační záležitost je obdoba Covid-Nájemného pro dětské skupiny, kterým nestačí jednotka na nájem, která je daná nastavením operačního programu Zaměstnanost. Zde cílíme na dětské skupiny s vyšším nájmem, zejména 40 000+. Týká se to velkých měst a velkých dětských skupin. Zde je nutný předpoklad vypnutí čerpání jednotky na nájem z operačního programu Zaměstnanost, protože víte, že čerpání evropských zdrojů neumožňuje dvojí financování, aby právě k tomu dvojímu financování nedocházelo. Následně bychom pak proplatili 50 % reálného nájemného.

Dle našich propočtů by celkové náklady na oba dotační tituly, které by mohly vést k tomu, že žádná dětská skupina nepřijde o finanční prostředky, představovaly pro MPSV dodatečný výdaj ve výši 114 milionů korun. Je to věc, která je reálně ufinancovatelná a budeme o tom v příštích dnech na vládní úrovni vyjednávat a pevně doufám, že dojde ke schválení těchto obou národních dotačních titulů tak, aby ani dětské skupiny nebyly bez peněz. Jakmile se na vládní úrovni dohodneme, tak vše zveřejníme a dotační titul okamžitě vyhlásíme.

Poslanec Jan Čižinský: Já jsem rád za příslib těch dotačních titulů, to v každém případě. Na druhou stranu, co tady zaznělo ohledně toho připravovaného zákona, tak je vlastně v příkrém rozporu se zkušenostmi, které mám. Já jsem oslovil všechny dětské skupiny v naší zemi, že by byla jedna jediná, která by bezvýhradně ten zákon podporovala, tak tu jsem nepotkal. Všichni, kteří byli vstřícně naladěni, tak říkali: No, finance končí, lepší tohle než nic. To jsem si nevymyslel, to mi napsaly ty dětské skupiny. A ty pozměňovací návrhy, které to řešily, tak nebyly vámi podpořeny. To znamená, já budu samozřejmě velmi rád, když mi tady slíbíte, že žádné místo nezanikne, to budu velmi rád. Ale tady zazněla jenom propaganda a to, že zdůvodněné pozměňovací návrhy vámi nebyly podpořeny, které za mě by to skutečně mohly garantovat, tak to považuji za velmi nerozumné.

Ministryně práce a sociálních věcí ČR Jana Maláčová V tomto se asi neshodneme a čeká nás to v tom druhém čtení, které teprve bude, to je potřeba si říct, které teprve bude. A mým zájmem a zájmem vlády, protože se jedná o vládní návrh zákona, je mít kvalitní, dostupnou předškolní péči pro děti zejména mladší tří let, ale i tří let v provazbě na začátek školního roku, tzn. do čtvrtých narozenin s ohledem na 1. září. A s přechodnými dobami tak, aby se všechny dětské skupiny mohly uzpůsobit, ale zároveň, aby to bylo pro rodiny ufinancovatelné. Protože nemůžeme mít několik paralelních systémů předškolní péče, které jsou zároveň pro stát velmi nákladné, pro rodiče s dětmi nepřehledné a zároveň neufinancovatelné. To znamená, snažíme se sladit několik zájmů dohromady. My se všemi dětskými skupinami komunikujeme a naším zájmem je mít zde kvalitní dostupnou předškolní péči, která nebude pouze pro vyšší střední třídu, ale pro všechny pracující rodiny s dětmi. Společně pokud bude zájem a já vidím, že zájem o tu novelu je velmi vysoký napříč politickým spektrem, si myslím, že se toho výsledku dobereme. Není to propaganda, ale víte, že já jsem stála jako úřednice u zrodu dětských skupin, nechci žádnou dětskou skupinu likvidovat, naopak my tady potřebujeme systém, který nám zajistí to, aby se lidé do budoucna nebáli mít děti. A pokud je to náš společný zájem, tak se dohodneme. Děkuji.