Jak je to s očkováním ročních dětí a jejich přijímáním do DS?

Jako provozovatelé dětských skupin často řešíte vyjádření lékařů k očkování dětí, které je nutné pro přijetí do dětské skupiny. Zajímalo Vás, jak je to s nejmladšími dětmi, které často nemají očkování ukončená. Toto ale není překážkou pro jejich přijetí, pokud lékař postupuje podle očkovacího plánu.
Níže přinášíme podrobné info od Krajské hygienické stanice z Ostravy

Dle § 50 zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, poskytovatel služby péče o dítě v dětské skupině, může přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.

V případě, že do DS přijímáte děti od 1 roku, pak se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, pokud do 12 měsíce roku absolvovalo – 2 až 3 dávky hexavakcíny (3. dávka hexavakcíny se dává mezi 11.-13. měsícem věku). Po 12. měsíci věku ještě dítěti do zahájení povinné školní docházky chybí doočkovat vakcína proti spalničkám, příušnicím a zarděnkám (PRIORIX), která se podává od 1. dne 13. měsíce života – nejpozději do dovršení 18. měsíce věku dítěte a 4. dávka hexavakcíny, která se aplikuje nejméně 6 měsíců po podání třetí dávky. O tom, kdy bude vakcína naočkována, rozhoduje registrující dětský lékař. V případě, že lékař zvolí např. u PRIORIXu termín po 1. dni 13. měsíce věku, uvede lékař zdůvodnění.

Pokud dítě absolvovalo očkování 3 dávek hexavakcíny a pokud bude mít v době nástupu do DS 13 měsíců, musí být naočkováno 1. dávkou vakcíny PRIORIX, popřípadě musí být dětským lékařem uveden důvod (zdravotní), proč očkování odsouvá na později, nejdéle však do 18. měsíce věku. Odklad očkování na žádost rodičů není platnou legislativou akceptovatelný pro nástup dítěte do dětské skupiny. Odpovědnost a sankce za přijetí dítěte neočkovaného dle pravidelného očkovacího plánu spadá na poskytovatele služby péče o dítě v dětské skupině.

Pokud dítě v době nástupu bylo očkováno podle pravidelného očkovacího plánu a po nástupu bylo doočkováno dle termínů plánovaného očkování, měli by rodiče údaje o nových vakcínách do evidence dítěte doplnit – popřípadě zkopírovat očkovací průkaz. KHS nebude požadovat údaje o očkování po rodičích, ale po provozovateli DS!

Zdroj: Mgr. Michaela Remešová, vedoucí oddělení hygieny dětí a mladistvých Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě
Děkujeme za zaslání: Kateřina Trávníčková, Školička Šídlo, člen Asociace provozovatelů dětských skupin a mikrojeslí