Stanovisko MZ ČR k nakládání s použitými inkontinenčními pomůckami v MŠ

Stanovisko MZ ČR k nakládání s použitými inkontinenčními pomůckami v MŠ