Novela zákona o jeslích: plánované změny v odborné způsobilosti, přechodná období a další informace

O plánovaných změnách v zákoně o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině jsme vás již několikrát informovali. V přehledné infografice je najdete zde. V aktuálním znění byla novela schválena vládou a dle ministryně Maláčové má zajištěnu podporu vládních stran a KSČM, tak aby prošla v předkládané podobě Poslaneckou sněmovnou. Bližší informace o plánovaných změnách včetně komentářů na našem webu zde.

Ve čtvrtek 27. srpna 2020 se konal kulatý stůl MPSV k zákoně o jeslích, jehož cílem bylo představení změn v navrhované novele zákona a vyslechnutí připomínek ze stran provozovatelů.

Novela je nutná k zajištění stabilního financování

Dle vyjádření ministryně Maláčové v úvodu semináře jsou změny nutné pro zajištění stabilního financování ze státního rozpočtu a tím dostupné (místně a finančně) služby péče o dítě. Zástupkyně MPSV potvrdily, že panuje politická shoda na státním příspěvku ve výši minimálně 7 500 Kč měsíčně na jedno dítě. Všechny navrhované změny v zákoně jsou dle ministryně výsledkem dlouhého vyjednávání na základě mnoha požadavků různých politických stran. Novela ve své stávající podobě dle ní zajistí funkční a přehledný systém předškolní péče v České republice.

Jako každé kompromisní řešení novela nevyhovuje zdaleka všem provozovatelům dětských skupin. Bouří se proti ní především ty dětské skupiny, které pečují a nadále chtějí pečovat o děti starší tří let. Ze strany MPSV byla bohužel změna zákona v tomto směru prakticky vyloučena.

Na druhou stranu je třeba říci, že bez schválení novely a zavedení státního financování nebude po konci roku 2021 zajištěno financování sítě předškolní péče pro nejmenší děti v žádné její podobě. V takovém případě by většina dětských skupin buďto zanikla, nebo volila transformaci na zařízení provozované na základě živnosti.

Dětské skupiny na rozcestí

Pokud bude novela schválena ve své stávající podobě, budou provozovatelé stát na rozcestí – na výběr budou mít transformaci na jesle (a péči o děti do 3 let), transformaci na rejstříkovou mateřskou školu (a péči o děti do zahájení školní docházky), případně transformaci na zařízení provozované na základě živnosti (bez omezení věku, ovšem bez státního příspěvku). Na to, aby se provozovatelé rozhodli, kterou cestou se vydají, mají čas do 31. sprna 2024. Do té doby mohou fungovat téměř beze změny (viz tabulka níže).

Do 31. srpna 2024 mohou také stávající dětské skupiny čerpat státní finance i na děti starší 3 let.

Změny v odborné způsobilosti pečujících osob

Jednou z nejvíce diskutovaných změn je plánované omezení dostačující odborné kvalifikace pečujících osob pouze na zdravotnická povolání (všeobecná, praktická sestra, ošetřovatel, porodní asistentka, zdravotně-sociální pracovník, záchranář, psycholog ve zdravotnictví nebo klinický psycholog a a lékař) a na nově vytvořenou profesní kvalifikaci „chůva pro děti v jeslích“.

Dle informací o ministryně Maláčové vznikla pracovní skupina mezi MPSV a MŠMT, která aktuálně řeší obsah této nové kvalifikace. Přesný obsah této nové kvalifikace není ještě znám, nicméně bude zaměřen na péči o děti do 3 let, jejich vývoj, vývojovou psychologii, rozpoznávání dětských nemocí a další oblasti.

Jisté už je, že stávající „chůvy pro děti do zahájení povinné školní docházky“ nebudou muset absolvovat celý nový kvalifikační kurz, ale pouze jeho část, zůstane také zachována možnost pouze složit zkoušku.

Zástupkyně MPSV uvedly, že se aktuálně snaží zajistit finance, z kterých by bylo možné financovat rekvalifikace stávajících pečujících osob (tedy i pedagogických pracovníků nebo osob se sociálně zaměřeným vzděláním).

Zpracovala:
Štěpánka Mašlárová, Asociace provozovatelů dětských skupin a mikrojeslí, z. s.