Kulatý stůl dětských skupin v Praze, 22. října: zápis

Dne 22. října proběhl v budově MPSV Na Poříčním právu kulatý stůl dětských skupin pořádaný v rámci projektu MPSV Podpora implementace dětských skupin. Zájem o seminář byl velký a na programu byla jednak diskuze na aktuální témata (audit značky kvality, novela zákona o jeslích) a dále příspěvek Mgr. Terezy Pestečkové, metodičky a inspektorky Státního úřadu inspekce práce (SÚIP) na téma Problematika dětských skupin z pohledu inspekce práce.

Aktuální situace ohledně připravované novely zákona 247/2014 Sb.

Úvodní část kulatého stolu patřila připravované novele zákona o poskytování služby péče v dětské skupině. Největší změnou, která je aktuálně součástí plánované novely, je změna názvu na jesle a zavedení financování ze státního rozpočtu. Zástupkyně ministerstva upozornily na to, že aktuálně projednávaná novela je pouze návrhem MPSV, který se ještě může (a pravděpodobně bude) hodně měnit. K návrhu celkem přišlo 131 připomínek mimo jiné od ostatních ministerstev.

Z účasti Asociace provozovatelů dětských skupin a mikrojeslí na kulatém stole k vypořádání připomínek, který proběhl na začátku října, víme, že například vůči změně názvu se negativně vyhrazují téměř všechna připomínková místa, jednak proto, že v dětských skupinách mají provozovatelé i starší děti, dále to, že název „jesle“ mají negativní konotace zvláště u starších věkových skupin. Záměrem MPSV bylo zřejmě oddělit věkové skupiny „do tří let“ a „od tří let“ a vyjít tím vstříc požadavkům Ministerstvu školství. Dle aktuální verze novely je možné, aby děti starší čtyř let do zařízení chodily, ovšem bez nároku na příspěvek ze státního rozpočtu.

Zástupci MPSV provozovatele ujistili, že stát dostal od EU finance na vybudování a provozování dětských skupin a musel se tedy zavázat k tomu, aby zajistil další jejich financování. I proto se nyní pracuje na tom, aby se další financování dětských skupin dostalo do nějakého zákona.

Aktuální strach provozovatelů z toho, že z plánovaných 9 500 Kč (5 000 Kč ze státního rozpočtu a maximálně třetina miniminální mzdy jako školkovné) dětskou skupinu „neuživí“, je dle zástupců MPSV zbytečný. Aktuálně se totiž jedná o tom, že by byly dále k dispozici i finance ze sociálních fondů. Nelze nyní ale říci, kolik a v jakém režimu by provozovatelé z ESF získali. Nějakou dobu všichni budou ještě fungovat ve stávajícím režimu. Od roku 2021 by měl zákon být schválen, od roku 2022 by mělo nastat čerpání financí ze státního rozpočtu, na novele je ještě mnoho měsíců práce.

Audity kvality v rámci projektu MPSV

Metodička pro Středočeský kraj Lenka Tiefenbachová upozornila na to, že aktuálně probíhají semináře k auditům kvality. Zástupkyně MPSV zdůraznily, že standardy kvality, které jsou součástí předkládané novely, nejsou rovny auditu kvality, který aktuálně probíhá v rámci projektu Podpora implementace dětských skupin. Audity kvality obsahují mnohem více oblastí a jsou dle zástupců MPSV na zákonné standardy dobrou přípravou.

Inspektorát práce a kontroly v dětských skupinách

Prezentace Terezy Pestečkové byla podobná jako na 2. konferenci dětských skupin. Zápis z jejího vystoupení na konferenci najdete zde. Probírala se povinnost mít závodního lékaře, evidence pracovní doby zaměstnanců a další témata.

Další kulatý stůl je plánován na jaro. Pozvání přijala preventistka hasičské záchranné služby a v jednání je také účast zástupců Krajské hygienické stanice.

 

Zapsala: Štěpánka Mašlárová, Asociace provozovatelů dětských skupin a mikrojeslí