Moje dětská skupina pracuje pro vás!

Zákon o dětské skupině letos oslaví čtyřleté výročí. Ovšem ani po 4 letech fungování dětských skupin není jasné, jak bude zajištěno jejich financování po ukončení podpory z grantů Evropské unie.

Pracujeme pro vás, a proto jsme zahájili jednání s politiky o budoucnosti fungování dětských skupin.

V měsíci únoru jsme se sešli s paní poslankyní Markétou Pekarovou Adamovou /TOP 09/, abychom jí představili koncept dětských skupin, vyjádřili obavy z dalšího fungování dětských skupin a pozvali na návštěvu, aby poznala fungování DS v praxi. Dne 22. února 2018 se uskutečnila její návštěva v dětské skupině našeho člena Projesle v Dolních Chabrech. S paní poslankyní jsme hovořily o konceptu dětských skupin, o potřebách rodičů a praktickém fungování dětských skupin.

 

Dne 4. dubna 2018 se uskutečnila návštěva dětské skupiny Rudňáček v Rudné u Prahy a dětské skupiny Family and Job Kladno – Montessori jesle paní poslankyní Věrou Kovářovou /STAN/.

K návštěvě dětské skupiny jsme také formou e-mailu vybídli paní poslankyni Olgu Richterovou /Piráti/, která má ve svém politickém profilu, že se mj. věnuje tématu dětských skupin a svobodě volby. 

Dětské skupiny a zajištění péče o děti do 3 let věku prosazujeme také jako členové regionální platformy projektu Krajská rodinná politika Praha. Dne 13. března 2018 jsme se účastnili 2. setkání členů k nastavení priorit projektu.

Novelizace školského zákona

V reakci na sdělení na facebookovém profilu poslankyně Kateřiny Valachové /ČSSD/, jsme na společné schůzce apelovali mj. také na podporu od místních samospráv. Paní Valachová 2. března zveřejnila mimo jiné informaci o tom, že pokračují i přípravy na hladký přechod dětských skupin ze současného financování pomocí evropských peněz na financování z národních zdrojů. Následně na svém facebokovém profilu uvedla také: Od 1. 9. 2021 přibude pro obce možnost splnit potřebu míst pro dvouleté děti prostřednictvím dětských skupin – dřívější otevření této možnosti je problematické, protože v roce 2021 právě skončí financování dětských skupin pomocí evropských fondů a bude převedeno na národní financování.

Paní poslankyni jsme navrhli, aby v připomínkování školského zákona o povinném garanci míst pro 2leté děti bylo také ustanovení o možnosti využití dětských skupin, nikoli pouze MŠ. Zároveň je pro nás důležité, aby mohla města zajistit místa také prostřednictvím smlouvy s provozovateli dětských skupin, nikoli pouze prostřednictvím vlastních dětských skupin. 

Náš návrh znění:

Od 1. 9. 2021 budou moci obce garantovat místa pro dvouleté i v dětských skupinách a to buď zřízením vlastní dětské skupiny pro občany dle § 3, odst. 2, písm. c) Zákona 247/2014 Sb. nebo uzavřením smlouvy se zřizovateli dětských skupin pro veřejnost ve smyslu § 3, odst. 2, písm. a), b), d) e), f) a g) Zákona 247/2014 Sb., které provozují služby péče o děti v dětské skupině na jejich území.

28. března 2018 jsme se zúčastnili semináře „Každé dítě má právo na úspěch ve škole a v životě“, který pořádala Kateřina Valachová a Antonín Staněk k tématice garancí míst pro dvouleté děti. Na tomto semináři jsme se aktivně zapojili do diskuse, představili jsme fungování dětských skupin a problémy, s kterými se potýkají a hájili jejich zájmy jako kvalitních alternativ v péči o děti.

Na 26. dubna připravujeme v Poslanecké sněmovně seminář zaměřený přímo na dětské skupiny, a to ve spolupráci s poslankyněmi Markétou Adamovou a Radkou Maxovou.

Naše vystoupení k medializaci tématu dětských skupin

Rozhovor v Českém rozhlase plus „Nechceme přikovat mámu na tři roky k dítěti. Žádejme práci z domova i částečné úvazky, radí expert“.

Vystoupení v pořadu Máte slovo na České televizi na téma Školky a předškoláci.

Seminář v Poslanecké sněmovně „Každé dítě má právo na úspěch ve škole a v životě“.

Ohlasy v médiích.