Naše služby

Síť Moje dětská skupina funguje již od března 2017 a za tu dobu urazila dlouhou cestu, za kterou můžeme poděkovat také našim členům. Na základě odborných znalostí i zkušeností získaných provozem vlastních dětských skupin nabízíme následující služby:

Odborné konzultace

 • konzultace z metodické oblasti (založení a provoz dětské skupiny, zákon o dětských skupinách) … 800 Kč/hodinu
 • konzultace provozu či provozní dokumentace ve Vaší DS … 800 Kč/hodinu + cestovné

Jsme schopni zajistit také poradenství v těchto oblastech: právní poradenství, účetnictví, fundraising, projektové řízení, dotační poradenství a další dle dohody.

Moje dětská skupina Bez starostí

Na základě již téměř ročního fungování, spolupráce s provozovateli dětských skupin, s podnikateli a firmami,  neziskovými organizacemi, veřejnou správou, důležitými aktéry jako jsou Ministerstvo práce a sociálních věcí případně krajské hygienické stanice, Úřadem práce, odborníky z řad právníků, účetních i metodiků, zavádíme od 1. ledna 2018 novou nadstandartní a komplexní službu s názvem Moje dětská skupina Bez starostí.

Součástí Moje dětská skupina Bez starostí jsou následující služby:

 • možnost telefonických a emailových konzultací v metodické oblasti dle potřeby (v případě osobních konzultací příplatek na dopravu – 8 Kč/km)
 • právní poradenství v rozsahu 1,5 hodiny měsíčně
 • účetní poradenství v rozsahu 1,5 hodiny měsíčně
 • zjišťování oficiálního stanoviska dotčených orgánů (MPSV, Úřad práce, hygienické stanice, Generální finanční ředitelství, atp.) dle potřeby
 • zajištění zápisu dětské skupiny do evidence poskytovatelů péče o děti v dětské skupině, případně provádění změn
 • zpracování/revize/kontrola dokumentů nutných pro provoz dětské skupiny – plán výchovy a péče, provozní řád, dokumenty vyžadované krajskou hygienickou stanicí (např. HACCP)
 • příprava interních směrnic dle zákonných požadavků a dle potřeby klienta  – hmotná odpovědnost zaměstnanců a další zaměstnanecká agenda, postup přijímání dětí, náležitosti k nástupu dítěte do dětské skupiny, zaměstnanecká agenda, docházka, hygienické předpisy včetně podávání léků dětem, pohyb cizích osob v zařízení, archivace a skartace (v souladu s GDPR), zaměstnanecké benefity, oběh účetních dokladů
 • sledování legislativních novinek v oblasti poskytování péče o děti v dětské skupině a metodických dopisů dotčených orgánů
 • zasílání zápisů ze školení a seminářů
 • konzultace v oblasti finančního řízení, nastavení cash-flow
 • bezplatná účast na vzdělávacích akcích pořádaných Moje dětská skupina
 • bezplatná účast na výroční konferenci Family and Job a Moje dětská skupina
 • všechny služby a výhody obsažené v členství v síti Moje dětská skupina

Cena služby Moje dětská skupina Bez starostí činí 5 000 Kč/měsíc. Minimální doba trvání služby je 6 měsíců.