Naše služby

Síť Moje dětská skupina byla založena jako projekt Family and Job, z.s. v březnu 2017. Od té doby jsme urazili dlouhou cestu, za kterou můžeme poděkovat také našim členům. Od 1. června 2018 se síť Moje dětská skupina oficiálně transformovala na Asociaci provozovatelů dětských skupin a mikrojeslí. Na základě odborných znalostí i zkušeností získaných provozem vlastních dětských skupin nabízíme následující služby:

Odborné konzultace

 • konzultace z metodické oblasti (založení a provoz dětské skupiny, zákon o dětských skupinách) … 800,- Kč/hodinu
 • konzultace provozu či provozní dokumentace ve Vaší DS … 800´,- Kč/hodinu + cestovné

Jsme schopni zajistit také poradenství v těchto oblastech: právní poradenství, účetnictví, fundraising, projektové řízení, dotační poradenství a další dle dohody.

Moje dětská skupina Bez starostí

Na základě dlouhodobého fungování a spolupráce s provozovateli dětských skupin, s podnikateli a firmami,  neziskovými organizacemi, veřejnou správou, důležitými aktéry jako jsou Ministerstvo práce a sociálních věcí případně krajské hygienické stanice, Úřadem práce, odborníky z řad právníků, účetních i metodiků, zavádíme od 1. ledna 2018 novou nadstandartní a komplexní službu s názvem Moje dětská skupina Bez starostí.

Součástí Moje dětská skupina Bez starostí jsou následující služby:

 • možnost telefonických a emailových konzultací v metodické oblasti dle potřeby (v případě osobních konzultací příplatek na dopravu – 8 Kč/km)
 • právní poradenství v rozsahu 1,5 hodiny měsíčně
 • účetní poradenství v rozsahu 1,5 hodiny měsíčně
 • zjišťování oficiálního stanoviska dotčených orgánů (MPSV, Úřad práce, hygienické stanice, Generální finanční ředitelství, atp.) dle potřeby
 • zajištění zápisu dětské skupiny do evidence poskytovatelů péče o děti v dětské skupině, případně provádění změn
 • zpracování/revize/kontrola dokumentů nutných pro provoz dětské skupiny – plán výchovy a péče, provozní řád, dokumenty vyžadované krajskou hygienickou stanicí (např. HACCP)
 • příprava interních směrnic dle zákonných požadavků a dle potřeby klienta  – hmotná odpovědnost zaměstnanců a další zaměstnanecká agenda, postup přijímání dětí, náležitosti k nástupu dítěte do dětské skupiny, zaměstnanecká agenda, docházka, hygienické předpisy včetně podávání léků dětem, pohyb cizích osob v zařízení, archivace a skartace (v souladu s GDPR), zaměstnanecké benefity, oběh účetních dokladů
 • sledování legislativních novinek v oblasti poskytování péče o děti v dětské skupině a metodických dopisů dotčených orgánů
 • zasílání zápisů ze školení a seminářů
 • konzultace v oblasti finančního řízení, nastavení cash-flow
 • bezplatná účast na vzdělávacích akcích pořádaných Moje dětská skupina
 • bezplatná účast na výroční konferenci Family and Job a Moje dětská skupina
 • všechny služby a výhody obsažené v členství v síti Moje dětská skupina

Cena služby Moje dětská skupina Bez starostí činí 5. 000,- Kč/měsíc. Minimální doba trvání služby je 6 měsíců.