Služby

Síť Moje dětská skupina byla založena jako projekt Family and Job, z.s. v březnu 2017. Od té doby jsme urazili dlouhou cestu, za kterou můžeme poděkovat také našim členům. Od 1. června 2018 se síť Moje dětská skupina oficiálně transformovala na Asociaci provozovatelů dětských skupin a mikrojeslí, v návaznosti na novelu zákona 247/2014 Sb. jsme se na podzim 2021 přejmenovali na Asociaci provozovatelů dětských skupin. Na základě odborných znalostí i zkušeností s provozem desítek dětských skupin nabízíme následující služby:

Odborné konzultace

  • konzultace z metodické oblasti (založení a provoz dětské skupiny, zákon o dětských skupinách, získání státního příspěvku na provoz) … 1000,- Kč/hodinu
  • konzultace provozu či provozní dokumentace ve Vaší DS … 1000,- Kč/hodinu + cestovné

Jsme schopni zajistit také poradenství v těchto oblastech: právní poradenství, účetnictví, fundraising, projektové řízení, dotační poradenství a další dle dohody. Čerpáme zkušenosti na základě dlouhodobého fungování a spolupráce s provozovateli dětských skupin, s podnikateli a firmami, neziskovými organizacemi, veřejnou správou, důležitými aktéry jako jsou Ministerstvo práce a sociálních věcí případně krajskou hygienicí stanicí, Úřadem práce, odborníky z řad právníků, účetních i metodiků…

V závislosti na Vašich požadavcích dovedeme:

  • zjistit oficiálního stanoviska dotčených orgánů (MPSV, Úřadu práce, hygienické stanice, Generálního finančního ředitelství, atp.) dle potřeby
  • zajistit zápisu dětské skupiny do evidence poskytovatelů péče o děti v dětské skupině, případně provádět změny
  • zpracovat/zrevidova/zkontrolovat/ dokumenty nutné pro provoz dětské skupiny – plán výchovy a péče, provozní řád, dokumenty vyžadované krajskou hygienickou stanicí (např. HACCP)
  • připravit interní směrnice dle zákonných požadavků a dle potřeb klienta  – hmotná odpovědnost zaměstnanců a další zaměstnanecká agenda, postup přijímání dětí, náležitosti k nástupu dítěte do dětské skupiny, zaměstnanecká agenda, docházka, hygienické předpisy včetně podávání léků dětem, pohyb cizích osob v zařízení, archivace a skartace (v souladu s GDPR), zaměstnanecké benefity, oběh účetních dokladů a další
  • sledujeme legislativní novinky v oblasti poskytování péče o děti v dětské skupině
  • zasíláme zápisy ze školení a seminářů
  • zajistíme konzultace v oblasti finančního řízení, nastavení cash-flow