Novela zákona: Interpelace na půdě Poslanecké sněmovny 13. února

Připravovaná novela je v poslední době častým tématem při debatách v Poslanecké sněmovně. Přinášíme aktuální informace ze čtvrtečních interpelací, při kterých poslankyně Olga Richterová, místopředsedkyně České pirátské strany, argumentovala také analýzou Asociace provozovatelů dětských skupin a mikrojeslí.

Interpelace Andreje Babiše poslankyní Olgou Richterovou

Na minulých ústních interpelacích – děkuji za slovo – byl pan předseda vlády v práci, takže jsem se mohla dotázat na konkrétní věci k dětským skupinám. Jenže bohužel ty odpovědi byly velmi nepřesné. Zejména zaznívalo z úst pana předsedy vlády, že nemá povědomé podklady k tomu, že by byla poptávka po místech, ať už ve školkách nebo v zařízeních podobných, třeba těch dětských skupinách. Protože pro budoucnost České republiky je naprosto klíčové, aby se tady rodilo dost dětí, tak se tomu tématu věnuji. Dětské skupiny, dostatek zařízení předškolní péče jsou klíčové proto, aby se rodiny rozhodly mít děti nejenom dvě, ale i tři, a to by hrozně prospělo dlouhodobě v téhle zemi.

Oficiální analýzy Ministerstva práce… analýza dostupnosti zařízení péče o předškolní děti říkají, že chybí zhruba 20 tis. míst pro děti do věku tří let. Potvrzují to i Asociace provozovatelů dětských skupin. Tam evidují, že na jednu dětskou skupinu připadá zhruba deset čekatelů, zájemců, pro které už není místo. Takže tahle čísla pan předseda vlády minule neměl. Já mu je teď dávám. A zajímalo by mě, kdy se tedy na vládu dostane zákon o dětských skupinách, který stále visí ve vzduchoprázdnu. Na tuhle otázku mi posledně zodpovězeno nebylo. A přitom je to právě předškolní péče, kvalitní a stabilní, která rodičům usnadní rozhodování, a často přehoupne to přání na třetí dítě do reality. Takže proto se na to ptám, kdy tenhle klíčový zákon nalezne shodu mezi Ministerstvem financí, zdravotnictví, školství a práce, a to musí zajistit (upozornění na čas) pan předseda vlády. Děkuji.

Andrej Babiš nebyl v Poslanecké sněmovně přítomen – na písemnou odpověď má 30 dní.

Zdroj: https://www.psp.cz/eknih/2017ps/stenprot/040schuz/s040441.htm#r3

Interpelace ministryně Aleny Schillerové poslankyní Olgou Richterovou

Dobrý den, děkuji za slovo. Zároveň jsem ráda, že tady je paní ministryně. Nicméně já jsem na ní už tu interpelaci chtěla mít posledně, akorát na mě nevyšla řada s tím dotazem. Jde o to, že je řada ekonomických studií, řada velmi fundovaných výpočtů, které říkají, že se společnosti jako celku velmi vyplatí investovat do předškolní péče o malé děti. Je to jednak proto, že vlastně právě dostupnost předškolní péče od nějakého toho roku a půl, dvou let, věku dětí umožňuje zejména matkám zapojení se na částečný úvazek a potom se sníží takový ten propad v příjmech jako dlouhodobý důsledek té péče o děti.

Na druhou stranu u kvalitní předškolní péče jde i o nástroj, jak pomoci dětem z různě znevýhodněného prostředí. Každopádně ty výsledky jsou opravdu ohromující. Některé americké studie uvádějí, že na jeden investovaný dolar dlouhodobě je to dvanáct dolarů zisku. Takže to je moje otázka. Jakým způsobem vaše vláda, paní ministryně, se vyrovná s tím problémem dětských skupin, kde vy se nemůžete shodnout na financování s Ministerstvem práce. Posledně jsem se dozvěděla, že výkopová částka je 7 500 na měsíc na dítě. A to je naprostý spodní limit ze všech čísel, co mám od Asociace provozovatelů dětských skupin – co se bavím s lidmi z terénu – na to, aby to vůbec mohlo fungovat. Péče o malé děti je prostě drahá, protože je na ně potřeba víc lidí a když nebude kvalitní, tak to nemá smysl.

Takže se zeptám, zda se dohodnete a zda tyhle peníze do těch dětí a rodin investujete?“

Odpověď místopředsedkyně vlády a ministryně financí ČR Aleny Schillerové

Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Vážená paní poslankyně, jsem ráda, že jste říkala, že jsem tady byla, jenom na vás nedošla řada, protože já sem chodím. Maximálně, když jsem na ECOFINu v Bruselu, jinak jsem tady vždycky. Chtěla bych upozornit, že jsme domluveni v rámci vlády. My jsme domluveni v tom směru, že paní ministryně pro místní rozvoj – doufám, že to říkám dobře – v tuto chvíli ve spolupráci s MPSV prověřuje možnosti pokračování financování z prostředků ESIF. To znamená, že by se podařilo přealokovat – možná to říkám nepřesně – peníze z jiné části do tohoto roku i na rok 2021. Víceméně na koaliční radě paní ministryně pro místní rozvoj říkala, že – teď nechci za ní mluvit, jo – že to víceméně jakoby je na spadnutí.

Mezitím, protože se vyjednává nové programovací období, tak počítáme s tím, že dostaneme peníze na to další programovací období zase z evropských peněz. Nicméně už tam bude podmínka. To znamená, to musíme mít od roku 2022 nějakou zákonnou úpravu vydiskutovanou a účinnou. Takže my nejsme v časovém presu, my peníze dostaneme z Evropy. Tak jsme se domluvili na koalici. A od roku 2022 musíme mít zákonnou úpravu pro dětské skupiny, abychom dostali znovu peníze z Evropy. Tak to v podstatě říkám zjednodušeně, ale takto jsme se na koalici dohodli.

Takže v tuto chvíli probíhají v rámci mezirezortního připomínkového řízení velmi intenzivní jednání. Připomínky nemělo jenom Ministerstvo financí, ale i Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Takže předpokládám, že bude pokračovat toto jednání a budeme se dál bavit o těch konkrétních podmínkách. Ale obavy o tom, že by nebyly financovány dětské skupiny – budou peníze pro rok 2021 z evropských peněz. O tom nás ubezpečila paní ministryně pro místní rozvoj, která to samozřejmě vyjednává ve spolupráci s MPSV. A úpravu musíme mít od roku 2022 a věřte, že se určitě na tom dohodneme.“

Doplňující otázka poslankyně Olgy Richterové

„Děkuji, ale ta odpověď nebyla úplná. Jde o to, že skutečně se tam musíte dohodnout na nějaké té měsíční částce. Takže mě prostě zajímá, jakou částku považujete měsíčně za přijatelnou vy. A jednak není vůbec jisté, že od toho roku 22 se to financování z Evropské unie podaří, protože to je na inovace. A prostě provozování dětských skupin je něco, co postupem času nezbytně a nevyhnutelně musí převzít náš stát. Takže tam je opravdu velký otazník.

A pokud má být účinná od roku 2022 ta úprava, tak ve skutečnosti je nejvyšší čas, protože to schválení prostě většinou rok trvá. Čili máme-li rok 2020 a ještě to ani nemáte vydiskutované v koalici, vyřešené všechny připomínky, tak ve skutečnosti je nejvyšší čas.“

Doplňující odpověď místopředsedkyně vlády a ministryně financí ČR Aleny Schillerové

Tak legislativní proces trvá v této zemi v průměru dvanáct měsíců, takže jestliže máme mít účinnost od 1. ledna 2022, tak věřte, že čas je. My jsme si toho vědomi a my to velmi debatujeme. Nakonec MŠMT podporuje soukromé mateřské školy v současné době částkou 5 069 korun na dítě na měsíc, částka 1 000 korun měsíčně dítěti jako úhrada nákladů na výdejnu stravování. Tedy v tuto chvíli je v podstatě v přímém rozporu s úhradou pro výdejnu jídla při soukromých mateřských školách, kde poskytuje MŠMT dotaci ve výši 2 421 korun.

Čili to jsou debaty, které vedeme, technické, o kterých se bavíme. Shody dosáhnout musíme. Věřte, že času je dost. A já nesdílím váš názor. Po té debatě, která proběhla na koaliční radě, že to nebude možné financovat, potřebujeme ten zákon, abychom o to mohli žádat. A vyjednávat bude naše vláda, konkrétně premiér. Takže prostě věřte, že pro to uděláme všechno. Děkuji.“

Zdroj: https://www.psp.cz/eknih/2017ps/stenprot/040schuz/s040451.htm#r6