Očkování dětí v dětské skupině a děti s přechodnou kontraindikací

Tématu očkování se věnujeme již po několikáté a vracíme se k němu nyní opět spolu s další změnou zákona o ochraně veřejného zdraví. Novela připravená Ministerstvem zdravotnictví mimo jiné upravila paragraf týkající se povinného očkování v mateřských školách a dětských skupinách a zavedla také bezplatné očkování dětí do jednoho roku věku proti meningokoku.

Od 1. května 2020 je možno do dětské skupiny přijmout dítě, které se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci. Z § 50 zákona tedy zmizelo slovo „TRVALOU“ kontraindikaci a lékaři mohou nově potvrdit také kontraindikaci, která je přechodná.

Očkování dětí v dětské skupině – povinnost existující od roku 2014

Povinnost přijmout pouze řádně očkované dítě (nebo dítě, které má trvalou kontraindikaci či doklad, že je proti nákaze imunní) mají dětské skupiny již od svého vzniku a je zakotvena v zákoně 247/2014 Sb. (Zákon o poskytování služby péče v dětské skupině) již od počátku jeho platnosti:

Stejně tak je tato povinnost zakotvena již v zákoně č. 258/2000 Sb. (Zákon o ochraně veřejného zdraví):

Potvrzení může vystavit pouze praktický lékař.

Pojem „trvalá kontraindikace“ byl poměrně diskutovaným již v minulosti. Tímto pojmem a celkovým výkladem slova kontraindikace se zabýval také Ústavní a Nejvyšší správní soud. V potvrzení lékaře nemuselo být dle Ústavního soudu výslovně uvedeno slovní spojení „trvalá kontraindikace“. Muselo z něj být ale patrné, že zdravotní stav dítěte brání z dlouhodobého hlediska podání příslušné očkovací látky. Nyní je již i v zákoně uvedeno, že stačí i přechodná kontraindikace.

Očkování nejmladších dětí

Na rozdíl od rejstříkových mateřských škol se provozovatelé dětských skupin často potýkají s problémem rozočkovaných dětí. Do dětské skupiny lze přijímat děti již od jednoho roku věku a v tomto věku nemají děti ještě splněna všechna povinná očkování. Toto není překážkou pro jejich přijetí, pokud lékař postupuje podle očkovacího plánu, ovšem tato situace klade větší nároky na pozornost a zodpovědnost provozovatelů.

Provozovatel musí být seznámen s očkovacím plánem a dobou, kdy mají být jednotlivá očkování aplikována. Přesné podmínky jsme popsali v článku z prosince 2018. Pokud dítě v době nástupu nebylo kompletně doočkováno, nicméně bylo očkováno podle očkovacího plánu a po nástupu bylo doočkováno dle termínů plánovaného očkování, měli by rodiče údaje o nových vakcínách do evidence dítěte doplnit – popřípadě zkopírovat provozovateli očkovací průkaz. Případná pokuta ovšem nehrozí rodičům, ale provozovateli dětské skupiny, který musí data pečlivě hlídat.

Pokud poskytovatel služby péče o dítě v dětské skupině přijme dítě, které se nepodrobilo stanovenému pravidelnému očkování nebo nemá stanovený doklad, dopouští se správního deliktu s možností uložení pokuty až do výše 500.000,- Kč.

Provozovatelé dětských skupin potvrzují, že kontroloři z hygienických stanic potvrzení o doplnění očkování dle očkovacího kalendáře vyžadují. „Hygienička nám řekla, že musíme kontrolovat očkování Hexavakcínou po dovršení 13. měsíce dítěte a Priorixem (popřípadě MMR) po dovršení 18. měsíce. Potvrzení nám musí rodiče přinést od lékaře, ale hlídat si data musíme my jako provozovatelé. Pokud rodiče potvrzení o očkování nedoplní, musíme dítě z docházky vyřadit,“ uvádí Bc. Nikolay Demyan, ředitel dětské skupiny Sugar Cube. Platný očkovací kalendář si může každý najít například zde.

Někteří provozovatelé mají dokonce zkušenost s pokutou ze strany krajské hygienické stanice. „Krajská hygienická stanice nám dala pokutu ve výši 10 000 Kč kvůli dítěti, které nebylo doočkované,“ uvedla ředitelka nejmenované pražské dětské skupiny. „V době, kdy mělo jít na očkování, bylo nachlazené, a tak rodiče doočkování odložili. Vzhledem k tomu, že jsme nemohli doložit doočkování dle platného očkovacího kalendáře, ověřovala hygienička situaci přímo u praktického lékaře. Ten potvrdil, že dítě na doočkování nedorazilo. O nutnosti doočkování jsme věděli, ale nebyli jsme důslední,“ dodala.

Zpracovala Ing. Štěpánka Mašlárová, Asociace provozovatelů dětských skupin a mikrojeslí, z. s.

Zdroje: