Očkování pečujících osob v děstkých skupinách a mikrojeslích ve fázi 1B

UPDATE 17.3.
Na webových stránkách projektu Podpora implementace dětských skupin byla zveřejněna aktualizace – unikátní kódy lze nyní využít jak pro pečující, tak pro nepečující osoby v dětské skupině, a to bez ohledu na věk. Více najdete zde: http://www.dsmpsv.cz/cs/novinky/268-aktualne-k-ockovani-zamestnancu-detskych-skupin-a-mikrojesli
Pečující osoby v dětské skupině jsou začleněny do druhé prioritní skupiny pro očkování – do rizikové skupiny IB, stejně jako např. učitelé mateřských škol. Potvrdila to na dnes na svém Twitteru ministryně práce Jana Maláčová, informace se objevila i v aktualitách na webu MPSV.

Informace z webu MPSV: 10:00 – Registrace k očkování se spustí i pro pečující osoby v dětských skupinách (mikrojeslích) a zaměstnance v přímé péči, kteří zajišťují činnost zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, kteří jsou ve stejně kategorii jako pedagogičtí a nepedagogičtí pracovníci. Unikátní kódy k registraci generuje Ministerstvo zdravotnictví postupně a jejich expedici předpokládáme v týdnu od 1. března 2021 spolu s informacemi a pokyny k registraci.

Zatímco ředitelé mateřských škol již dostali do svých datových schránek unikátní kódy, které umožní jejich zaměstnancům od soboty registraci do Centrálního rezervačního systému (CRS), dětské skupiny dle dostupných informací obdrží kódy začátkem příštího týdne.

Podle informací z Ministerstva zdravotnictví není potřeba se bát, že by tím byly dětské skupiny znevýhodněny. O tom, kdy si budou zaměstnanci moci rezervovat očkování na očkovacím místě, bude rozhodovat věk, nikoli datum registrace do CRS. Navíc je „ve frontě“ před zaměstnanci dětských skupin a učiteli ještě celá řada osob 80+. Více informací o prioritizačním systému zde.

Kdo se může k očkování registrovat?

Dle dostupných informací se jedná o pečující osoby v dětských skupinách i v mikrojeslích, nikoli o provozní zaměstnance.

Jak bude registrace fungovat?

Vše by mělo probíhat obdobně, jako v případě mateřských škol. Je potřeba si uvědomit, že celá registrace k očkování probíhá ve dvou krocích:

  1. registrace do centrálního rezervačního systému (včetně volby preferovaného očkovacího místa)
  2. rezervace času v daném očkovacím místě (až se uvolní místo pro danou prioritní skupinu)

Registrovat do CRS se budou pečující osoby v dětské skupině samy s použitím kódu, který obdrží jejich zaměstnavatel do datové schránky. Při registraci zadají své rodné číslo a telefonní číslo. Po registraci budou zařazeny „do fronty“ na očkování. Až se uvolní místo pro jejich prioritní skupinu, obdrží chůvy SMS s tzv. PIN2, pomocí nějž se budou rezervovat k očkování na konkrétní datum a čas. Zaměstnavatel jim zároveň vystaví potvrzení o zaměstnání, které si s sebou vezmou na očkovací místo, kde bude toto kontrolováno. Vzor tohoto potvrzení by měly dětské skupiny obdržet spolu s unikátními kódy na začátku příštího týdne.

Bližší pokyny nejsou zatím známy, předpokládáme, že budou podobné jako ty, které obdržely mateřské školy. Pro inspiraci si je můžete přečíst zde: Dopis ministra ředitelům škol.

Budou dětské skupiny zavřené?

O tom, jaká mimořádná opatření vyhlásí vláda, nemáme žádné informace. Mluví se o uzavření mateřských škol i dětských skupin. Zmiňována byla zatím pouze výjimka pro rodiče – pracovníky ve zdravotnictví a zaměstnance IZS.

Štěpánka Mašlárová
Místopředsedkyně Asociace provozovatelů dětských skupin a mikrojeslí
stepanka.maslarova@gmail.com