Od 1. října platí nové podmínky provozu dětských skupin

Dne 1. října vstoupila v platnost novela zákona o poskytování služby péče v dětské skupině, která pozměnila některá pravidla pro provoz dětských skupin a zároveň zavedla jejich financování prostřednictvím příspěvku na provoz ze státního rozpočtu.

Co se mění pro stávající provozovatele?

Nejdůležitější novinkou pro provozovatele je financování dětských skupin ze státního rozpočtu, na které plynule přejdou ze stávajícího systému financování z Evropského sociálního fondu. Projekty končí postupně během první poloviny roku 2022, nicméně bez ohledu na skutečný konec financování z ESF musejí všichni provozovatelé zažádat o státní příspěvek do konce ledna 2022.

Výše příspěvku závisí na stáří dítěte – vyšší státní příspěvek je na děti do 31. srpna následujícího po 3. narozeninách, od 1. září (kdy tříleté děti mají dle zákona nárok na místo ve školce) pak provozovateli náleží nižší státní příspěvek.

Novela zákona počítá s přechodnými obdobími dva až pět let pro stávající provozovatele, kteří tak mohou nová pravidla plnit postupně. Nová ustanovení zákona se přitom týkají například kvalifikací pečujících osob, zajištění požární bezpečnosti nebo povinnosti používat v názvu označení „dětská skupina“.

Naopak bez přechodných období pro stávající provozovatele vstoupila 1. října v platnost ustanovení o plnění standardů kvality péče a povinnost dalšího vzdělávání zaměstnanců.

Od chvíle, kdy provozovatelé začnou čerpat státní příspěvek, platí nově také omezení maximálního školkovného vybíraného od rodičů dětí mladších 3 let (do 31. srpna následujícího po 3. narozeninách) – to smí činit maximálně 4 000 Kč/měsíčně.

Jaké jsou novinky pro zájemce o provoz dětské skupiny?

Okruh právnických osob, které mohou poskytovat služby péče o děti v dětské skupině, se nezměnil, nově ovšem byly legislativně ukotveny také nejmenší dětské skupiny (v minulosti známé jako mikrojesle), které může provozovat i fyzická osoba. V případě, že chce zájemce založit dětskou skupinu pro veřejnost, zůstává nejjednodušší variantou založení spolku nebo zapsaného ústavu. Obchodní společnosti jako s. r. o. nebo a. s. mohou nadále provozovat dětskou skupinu pouze pro své zaměstnance.

Dětské skupiny, které nyní požádají o zápis do evidence, musejí doložit kromě dosud potřebného vztahu k nemovitosti, stanoviska krajské hygienické stanice a pojistné smlouvy také doklad prokazující splnění požadavků požární ochrany zpracovaný osobou, které byla udělena autorizace pro požární bezpečnost staveb podle jiného právního předpisu a rámcový popis majetkového zajištění a financování poskytování služby péče o dítě v dětské skupině.

Zároveň pro ně již od jejich vzniku platí nové podmínky pro kvalifikaci pečujících osob, povinnost používat v názvu označení „dětská skupina“ a další novinky zavedené zákonem.

V případě zájmu o založení dětské skupiny je třeba především brát v úvahu fakt, že o státní příspěvek na daný kalendářní rok je možné žádat každoročně pouze do 31. ledna. Kdo tedy nestihne zápis do evidence do konce ledna 2022, bude mít další šanci až v lednu 2023. Pokud by chtěl začít provozovat dětskou skupinu v průběhu roku, bude muset její provoz zafinancovat „ze svého“.

Kde najdu více informací?

Další informace najdete na webu dsmps.cz, kde Ministerstvo práce a sociálních věcí zveřejnilo FAQ a také dokument „Přehled důležitých změn„.

V případě zájmu o další informace ohledně přechodu na státní financování nebo pokud chcete konzultovat svůj záměr založení dětské skupiny, se na nás neváhejte obrátit.

Zpracovala: Štěpánka Mašlárová, místopředsedkyně Asociace provozovatelů dětských skupin, z. s.