Odborný pohled z Belgie: co je důležité při péči o malé dítě v předškolním zařízení?

Každé mezinárodní setkání nebo projekt jsou zajímavé. Na začátku si vždy pomyslíte, že se naučíte něco o ostatních zemích, jejich strategiích a preferencích. Ale na konci se vždy dozvíte spíše něco nového o sobě samých a Vašich nápadech, jen v jiné perspektivě.

Zpracovala: Monique van Boom, Karel de Grotte University, Belgie

Nezisková organizace Family and Job pořádala 7. listopadu svou první konferenci o péči o děti v Evropě, na kterou byl pozván náš tým ProChil. Mluvilo se o mateřské dovolené, zaměstnanosti matek a barcelonských cílech (přístup dětí do 3 let k jakékoli formě péče o děti, odstranění překážek účasti žen na trhu práce s přihlédnutím k poptávce po zařízeních péče o děti). Jak možná víte, v Belgii je krátká mateřská dovolená, pouze 15 týdnů. Otcové mají pouze 10 dní po narození dítěte. Náš belgický tým ProChil si je vědom, že Belgie není v tomto ohledu zemí udávající trend. Víme, že máme kratší mateřskou dovolenou než ostatní evropské země. To pro nás není žádné překvapení. Překvapením ale pro nás byla otázka „Existuje nějaká debata o délce mateřské dovolené?“. Odpověď je ne. Není zde vůbec žádná diskuze. Jednou za sto let se tato debata otevře, ale rozhodně není zanícená. Přesto věříme, že náš systém péče o děti je dobrý a dobře se o naše děti stará, i když jsou ještě malé a navštěvují nějaké zařízení školkového typu.

Na konferenci se rovněž probírala otázka, zda pobyt malých dětí v předškolním zařízení má negativní vliv na jejich vývoj. Tato debata je stará tak jako péče o děti sama. Prokázat tento výrok nebo jeho opak není jednoduché, protože je to velmi těžké zkoumat. Dětský vývoj je ovlivněn mnoha faktory a jedinou cestou, jak prokázat, zda je tato péče poškozující (nebo není), je zajistit, že získaný výsledek nemůže být vysvětlen jiným aspektem života. Proto je výzkum na toto téma poměrně komplikovaný a výsledky je těžké interpretovat. Nicméně výzkum existuje.

Odborná literatura zmiňuje tři rizikové faktory, které mohou způsobit, že děti v péči školkového typu budou více náchylné k problémům v dalším vývoji: věk, temperament a situace v rodině. Prvním rizikovým faktorem je velmi nízký věk. Miminka jsou zranitelnější než starší děti. Několik studií prokazuje, že péče školkového typu v prvním roce života může zvyšovat pravděpodobnost problematického chování v budoucnosti (Lamb, 1998; NICHD, 2005). Druhým rizikovým faktorem je komplikovaný temperament dítěte, například podrážděnost nebo sociální úzkost (Volling & Feagans, 1995). Posledním rizikovým faktorem je neutěšená situace v rodině. Děti, kterým se doma nedostává pozornost a nemají dostatek podnětů ke svému vývoji, jsou v zařízeních školkového typu zranitelnější (Riksen-Walraeven, 2000).

Přesto i umístění dětí, kterých se rizikové faktory týkají, do předškolních zařízení nemusí nutně znamenat, že je tento pobyt psychicky poškodí. Takové děti mají větší pravděpodobnost, že budou mít později problémové chování. To neznamená, že všechny budou mít problémy. Velmi důležité je zmínit ochranný faktor a tím je kvalita zařízení, které péči poskytuje. Tento ochranný faktor je tak silný, že může zmírnit nebo dokonce úplně odstranit rizikové faktory. Pokud je kvalita zařízení vysoká, neměla by péče o děti mít žádný negativní dopad.

Kvalita péče je důležitá i pro děti bez rizikových faktorů. Vysoká kvalita může mít dlouhodobý pozitivní efekt na sociální a osobnostní vývoj dětí, jejich jazykové schopnosti a školní výsledky (Andersson, 1989, 1992; Howes, 1990). Kanadský výzkum, který vedli Hausfather, Toharia, LaRoche a Engelsmann  (1997) ukazuje rozhodující roli kvality v péči o děti. Srovnávají výborná zařízení s těmi méně kvalitními. Čím déle byly děti umístěny ve vysoce kvalitním zařízení, tím více vykazovali pozitivní sociální chování. U zařízení s nízkou kvalitou to platilo obráceně. Čím déle tam děti byly, tím více negativního sociálního chování se objevovalo. Kvalita je klíčová. Nízká kvalita péče má negativní vliv na vývoj, ale vysoce kvalitní péče může odstranit rizikové faktory a obohatit děti a jejich vývoj.

Péče o děti není okrajová záležitost. Lidé ji využívají, aby mohli práci skloubit s rodinou. Pro mnoho z nich je to jediná cesta, jak rodinu finančně zajistit. A muži i ženy mají právo pracovat a skloubit svůj pracovní život s rodinou. Navrhuji, abychom začali diskutovat kvalitu péče. Protože toto je výzva. Co znamená kvalita v péči o děti? Co je důležité? Co potřebuje chůva umět a znát, aby se zvýšila kvalita v zařízeních, která o děti pečují? Projekt ProChil je dobrým místem pro tuto diskuzi. Snažíme se vytvořit nová kurikula pro chůvy, kde se soustředíme na to, jak je vybavit dovednostmi, které potřebují, aby mohly poskytovat vysoce kvalitní služby.