Požadavky na denní a umělé osvětelní prostor dle návrhu novely zákona 247/2014 Sb.

Navrhuje se stanovit vyhláškou povinnost poskytovateli, aby zajistil splnění provozních podmínek a hygienických požadavků na prostory a provoz jeslí do 12 dětí pro venkovní prostory, místnosti pro denní pobyt a odpočinek dětí, šatnu, hygienická zařízení, úklid a nakládání s prádlem a odpovídající denní a umělé osvětlení prostor určených pro denní pobyt dětí.

Bude provedeno takto:

Vyhláška stanoví podmínky pro venkovní prostory, místnost pro denní pobyt a odpočinek, šatnu, hygienické zařízení, úklid a nakládání s prádlem a podmínky pro denní a umělé osvětlení prostor určených pro denní pobyt dětí.

Bude upraven právní předpis č. 281/2014 Sb., vyhláška o hygienických požadavcích na prostory a provoz jeslí do 12 dětí, přičemž se navrhuje ponechat rozsah povinností, které jsou již touto vyhláškou stanoveny a doplnit podmínky pro denní a umělé osvětlení prostor určených pro denní pobyt dětí. Podmínky pro denní a umělé osvětlení prostor určených pro denní pobyt dětí budou upraveny ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví.

Denní a umělé osvětlení prostor určených pro denní pobyt dětí

  • V prostorách určených pro denní pobyt dětí v jeslích musí být vyhovující denní osvětlení.
  • Pro většinu zrakových činností se vyžaduje směr denního osvětlení zleva a shora. Svítidla u soustav umělého osvětlení se umísťují na strop rovnoběžně s okenní stěnou, pokud to umožňuje stavební dispozice místnosti, zejména klenby nebo překlady.
  • Při zrakově obtížných a náročných činnostech je nejvhodnější orientace osvětlovacích otvorů na neslunečnou stranu.
  • Výška horizontálních srovnávacích rovin pro návrh a posouzení osvětlení místa zrakového úkolu u umělého osvětlení v jeslích je dána převládající výškou stolů, v ostatních prostorách úrovní podlahy.
  • Osvětlovací soustavy a části vnitřních prostorů odrážející světlo musí být čištěny, obnovovány a udržovány v takovém stavu, aby požadované vlastnosti osvětlení byly splněny po celou dobu života osvětlovací soustavy. Okna, svítidla a světelné zdroje se myjí nejméně dvakrát ročně.