Otevřený dopis ministryni financí Aleně Schillerové

Otevřeným dopisem zaslaným ministryni financí Aleně Schillerové reagujeme na její záměr zrušit zálohy na projekty hrazené z Evropského sociálního fondu. Tento návrh považujeme za nešťastný a za téměř likvidační pro dětské skupiny. Přidáváme se tak ke stanovisku mnoha neziskových organizací, Ministerstva práce a sociálních věcí nebo Sdružení místních samospráv. 

 

Vážená paní ministryně,

dovolte nám reagovat na Vaše vyjádření, které proběhlo na začátku srpna mediální prostorem a týká se změny způsobu vyplácení dotací z Evropského sociálního fondu pro neziskové organizace. NNO by dle Vašich úvah finance na své projekty čerpaly až zpětně poté, co by své projekty musely předfinancovat.

Jako Asociace provozovatelů dětských skupin a mikrojeslí v této době řešíme budoucí financování dětských skupin. Aktuálně (do června 2022) jsou dětské skupiny financovány právě prostřednictvím Evropského sociálního fondu a čekají na schválení svého budoucího financování z národních zdrojů (novela zákona 247/2014 Sb. o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině je aktuálně projednávána v meziresortním připomínkovém řízení). Bez schválení národního financování závisí provoz dětských skupin právě na financování z ESF a na příspěvku od rodičů.

Vámi navrhovanáz financování NNO – tedy i provozovatelů dětských skupin – by zásadním způsobem zkomplikovala provoz a rozvoj dětských skupin, které již byly vybudovány. Týká se to 947 dětských skupin s kapacitou 12 428 dětí. Všechny fungují na neziskové bázi, což je nejen zákonná podmínka, ale také podmínka MPSV při poskytnutí dotací na vybudování DS a poskytnutí dotací na jejich činnost. Provozovatelé DS tedy nemají finanční prostředky na to, aby mohli provoz dětských skupin a mikrojeslí předfinancovat.

Dle informací, které máme od našich členů, by v případě financování ex-post většina z nich nebyla schopna pokračovat v provozu dětské skupiny. To by způsobilo nedostatek míst v zařízeních pro děti (především) do tří let a zkomplikovalo rodičům situaci při návratu na trh práce.

Doufáme, že se Ministerstvo financí bude našimi argumenty zabývat a přehodnotí prvotní návrh na předfinancování projektů NNO. V případě prosazení Vašeho návrhu do praxe by finance dosud vynaložené na podporu zakládání a provozu dětských skupin – cca 8 mld. Kč – byly zbytečnou investicí, která se doposud jeví jako velmi přínosná při řešení problematiky návratu rodičů do pracovního procesu a kapacity předškolních zařízení v České republice.

Vážená paní ministryně, děkujeme Vám za přečtení tohoto dopisu a jsme Vám kdykoli k dispozici v případě, že budete mít zájem naše argumenty vyslechnout i osobně.

S úctou

Mgr. Daniela Celerýnová
Asociace provozovatelů dětských skupin a mikrojeslí, z. s.
daniela.celerynova@gmail.com
+420 725 938 950
www.mojedetskaskupina.cz