Podpora dětských skupin z ESF pokračuje i v roce 2019

Dětské skupiny čerpají již od roku 2015, kdy byly vyhlášeny první výzvy na jejich podporu, finanční prostředky z Evropského sociálního fondu, a to prostředictvím operačního programu Zaměstnanost.

V minulosti Ministerstvo práce a sociálních věcí, které je řídícím orgánem OPZ, podpořilo dětské skupiny v rámci výzev č. 35 a 36 (vyhlášeny na konci roku 2015), mimořádné výzvy 132 (vyhlášena na konci roku 2016) a výzev 73 a 74 (vyhlášeny v září 2017). Především díky těmto výzvám je aktuálně v České republice již 812 registrovaných dětských skupin.

V únoru a březnu 2019 byly vyhlášeny nové výzvy na podporu stávajících dětských skupin. Nastavení výzev odpovídá deklarovanému záměru MPSV podpořit především stávající fungující dětské skupiny.

Výzvy č. 101 (pro mimopražské DS) a č. 103 (pro pražské DS) jsou určeny pro dětské skupiny, které již v minulosti čerpaly evropské peníze na svůj provoz. Žádost o podporu lze podat nejdříve 4 měsíce před ukončením stávajícího projektu.

Výzvy č. 112 (pro mimopražské DS) a č. 113 (pražské DS) jsou určeny pro existující dětské skupiny, které zatím na evropské finance nedosáhly. Podmínkou pro podání projektové žádosti je datum registrace v evidenci dětských skupin nejpozději 31. prosince 2018. Žádosti prostřednictvím systému ISKP 2014+ lze podávat do konce května 2019.

Bez podpory tak prozatím zůstávají především dětské skupiny, které byly zapsány do evidence dětských skupin po 1. lednu 2019 a dále zařízení, která doposud fungovaly na základě živnosti. Pozornost těchto provozovatelů se proto upíná k plánovaným výzvám č. 111 a č. 133 OP Zaměstnanost.

Dle veřejného harmonogramu výzev OPZ se jedná o výzvy určené „na vzik a provoz nových zařízení“ a podpořeno bude „vybudování a provoz zařízení péče o děti typu dětská skupina“. Vyhlášení výzev je plánováno na červen 2019 a uzavření na srpen 2019. Zatímco pro pražské dětské skupiny je určeno 42 milionů Kč, pro dětské skupiny mimo Prahu je určeno 258 milionů Kč. Podpořených projektů tedy nebude mnoho a konkurence při podávání žádostí bude značná. Velkou novinkou je nastavení výzvy, která je poprvé plánována jako kolová s tzv. jednokolovým hodnocením. To znamená, že projekty nebudou podpořeny dle času podání žádosti, ale dle bodového hodnocení. Jak budou ovšem nastavena kritéria, není prozatím známo.

Kontakt:

Ing. Štěpánka Mašlárová
Asociace provozovatelů dětských skupin a mikrojeslí, z. s.
stepanka.maslarova@gmail.com