Poprvé do školky: Jak na úspěšnou adaptaci dítěte do tří let?

První dny ve školce jsou pro dítě i rodiče zásadní. Dobře naplánovaná adaptační fáze a také komunikace mezi školkou a rodiči mohou přechod dítěte do školky všem zúčastněným velmi usnadnit. Prvním krokem k úspěchu ze strany školky je pečlivě vypracovaný vlastní adaptační koncept. Pražská MŠ Kids Company se rozhodla různé přístupy k adaptaci porovnat v rámci mezinárodního projektu.

Poprvé do školky: adaptační fáze pro děti do tří let

V rámci projektu Poprvé do školky: adaptační fáze pro děti do tří let věku byla vytvořena brožura, ve které se můžete inspirovat, jak probíhá adaptační fáze ve třech zemích, ale ve které také najdete pohled rodičů na adaptaci dítěte, a především doporučený adaptační plán pro dítě ve věku do tří let.

Brožura mapuje oblast adaptační fáze v mateřských školách v Dánsku, Německu a České republice. Celkem 3 školky popsalo průběh prvních dnů ve vlastním zařízení, 18 učitelek se vydalo na týdenní hospitaci do partnerských školek v zahraničí, aby adaptační fázi zažily přímo u projektových partnerů.

Z brožury mohou čerpat jak školky, tak i rodiče, kteří se chtějí na přechod svého dítěte do školky připravit a adaptaci mu ulehčit.

Jak je nastavená adaptace dítěte v jednotlivých zemích? Co je to Berlínský adaptační model a jak vypadá doporučený adaptační plán pro dítě ve věku do tří let? Odpovědi naleznete v brožuře „Poprvé do školky: adaptační fáze pro děti do tří let věku“, která je ke stažení na webu MŠ Kids Company: Brožura – adaptační fáze pro děti do tří let věku.