Požární ochrana – povinnosti dětských skupin

Požární ochranu není dobré podcenit vzhledem k vysokým pokutám, které hrozí při nedodržení stanovených pravidel. Velmi rád bych si tedy dovolil vnést paprsek světla do mnohdy podceňované a opomíjené problematiky požární ochrany a jejího propojení s provozem dětských skupin.

Požární ochrana je komplexní problematikou, která zahrnuje činnosti v následujících prvcích, kterými jsou:

  • Budovy (kolaudace, požárně bezpečnostní řešení stavby)
  • Provozované činnosti (posuzování požárního nebezpečí, požárně technické charakteristiky látek, kontroly provozuschopnosti)
  • Lidé (školení, praktický výcvik)

Správně prováděná požární ochrana v těchto podmnožinách posléze redukuje možnosti výskytu požáru v objektu a tím brání vzniku škod na životě a zdraví, ale i škodám ekonomickým.

K účelu ověření správně prováděných činností na úseku požární ochrany DS byla vytvořena připojená metodická pomůcka Assessment, která provozovatelům objasní návaznosti a jednotlivé povinnosti, které jsou od nich na úseku požární ochrany požadovány.

Hlavním důvodem, proč je tato metodika uveřejněna, je zvýšení povědomí o požární ochraně při provozu DS, se zvláštním zřetelem na poskytování služeb dětem mladším 3 let.

Zde je vyžadováno vyšší plnění povinností a požadované dokumentace, kterou zpracovává a aktualizuje odborně způsobilá osoba v požární ochraně, případně technik požární ochrany (nezaměňovat s odborně způsobilou osobou v prevenci rizik-BOZP, jedná se o jiné odborné způsobilosti).

Použitím našeho Assessmentu získáte detailnější přehled o Vašich povinnostech a případných nedostatcích v požární ochraně a poskytne Vám vodítko, jak s touto situací naložit a vyhnout se pokutě od orgánu státního požárního dozoru (při činnostech, kdy se vyskytují děti mladší 3 let se může jednat až o 10.000.000,-).

Jestliže budete pro údaje nebo výsledek potřebovat více odpovědí, neváhejte nás kontaktovat nebo se pro ověření problematiky obraťte na místně příslušné oddělení prevence Hasičského záchranného sboru.

Autor: Bc. Jiří Novák, odborně způsobilá osoba v požární ochraně
helpdesk@pyroadvisory.cz
www.pyroadvisory.cz