Pozvánka: seminář Dětské skupiny v praxi | Plzeň | 24. 3.2017

Family and Job z. s. společně se statutárním městem Plzeň, zastoupeným Odborem sociálních služeb MMP, vás srdečně zvou

na seminář Dětské skupiny v praxi.

Seminář se koná pod záštitou rezortní náměstkyně primátora Bc. Evy Herinkové

v pátek 24. března 2017 v čase 9:30 – 12:30 hod.

ve Sněmovním sále plzeňské radnice, náměstí Republiky 1, Plzeň (mapa).

Účast na semináři je bezplatná.

Přihlaste se do 20. března 2017 pomocí on-line přihlášky zde.

Společný networking a sdílení dobré praxe.

Program semináře:

Úvodní slovo

Bc. Eva Herinková, náměstkyně primátora města Plzně pro oblast sociálních věcí a školství

Mgr. Alena Hynková, MBA, vedoucí Odboru sociálních služeb Magistrátu města Plzně

Zákon o dětské skupině

Mgr. Dana Štollová, metodička dětských skupin pro Karlovarský a Plzeňský kraj

Požadavky na provoz dětské skupiny – moderovaná diskuse

Ing. Petra Langová, ředitelka odboru hygieny dětí a mladistvých, Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje

MUDr. Eva Nová, vedoucí oddělení HDM Klatovy, Domažlice, Tachov

Bc. Petra Weberová, vedoucí oddělení HDM oblast Plzeň a Rokycany

por. Jana Juristová, DiS., Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje

Dotace na provoz dětských skupin

Ing. Štěpánka Těžká, Family and Job. z.s.

Mgr. Daniela Vašíčková, Family and Job. z.s.

Přejeme krásné dny a těšíme se na vás!