Přechodné uzavření DS: hlášení do evidence dětských skupin

Již před vypuknutím epidemie COVID-19 jsme na MPSV konzultovali povinnost hlásit na evidenci dětských skupin přechodné uzavření dětské skupiny. Dotaz vzešel z řad našich členů a týkal se například uzavírání dětské skupiny v době vánočních svátků nebo v souvislosti s rekonstrukcí prostor. Objevila se totiž neověřená informace o tom, že dětské skupiny by o svém plánovaném uzavření měly 3 měsíce předem informovat MPSV (evidenci dětských skupin).

Dotaz:

Dobrý den,
ráda bych se jménem Asociace provozovatelů dětských skupin zeptala na výklad následujícího odstavce:
Poskytovatelé služby péče o dítě v dětské skupině mají dle § 18 zákona č. 247/2014 Sb. o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů povinnost oznámit do 15 dnů všechny změny týkající se údajů a dokladů, které jsou stanoveny pro žádost o zápis, včetně oznámení o dočasném přerušení provozu dětské skupiny, a předložit vše na MPSV ČR.
Zajímalo by nás, zda se „dočasným přerušením provozu“ v tomto případě rozumí také
1) uzavření dětské skupiny o vánočních svátcích (po domluvě s rodiči a z důvodu jejich nezájmu o docházku v těchto dnech)
2) uzavření dětské skupiny v době letních prázdnin z důvodu čerpání letních dovolených
3) uzavření dětské skupiny z důvodu nutného sanitárního úklidu/vymalování prostor
Někteří naši členové měli mezi svátky DS zavřenou – měli by tedy nyní toto oznámit na evidenci dětských skupin? Případně pokud ano, jakým způsobem?
Dostala se k nám informace, že by toto mělo být učiněno prostřednictvím Tiskopisu oznámení o změně v evidenci – je to tak?
Děkuji moc za Vaši odpověď

Odpověď