Aktuální informace – provoz dětských skupin po ukončení nouzového stavu

V souvislosti s rozšířením nemoci COVID-19 a vyhlášeným nouzovým stavem se zavřely dveře většiny dětských skupin. Ačkoli nebylo schváleno žádné vládní opatření, které by provozovatelům nařizovalo dětské skupiny uzavřít, hlavně kvůli malé poptávce ze strany rodičů zůstaly prázdné. Většina provozovatelů tak alespoň na nějaký čas rozhodla o přerušení provozu.

Již od poloviny dubna ovšem začali někteří provozovatelé své jesličky opět otevírat, většina provozovatelů zahájila svůj provoz v průběhu května, samozřejmě s částečným zachováním některých (provozních a především hygienických) preventivních opatření proti šíření koronaviru.

Rodiče po překonání prvotního strachu mají o služby opět zájem, po rozvolnění opatření se často vrací do práce, 25. května navíc otevřou také první stupně základních škol, a tak nemusí již doma pečovat o staršího sourozence.

Jaká aktuálně platí opatření, jak je to s dotací a také s ošetřovným? Přinášíme odpovědi na nejčastější otázky, na které se nás ptáte.

Zvýšená hygienická opatření a roušky

Hygiena ani MPSV nevydaly žádné zvláštní závazné postupy ani opatření pro dětské skupiny v boji proti šíření pandemie koronaviru. Je možné se inspirovat metodikou k otevírání škol, kterou zaslalo MŠMT rejstříkovým mateřským školám 2. května. Informace k uvolňování epidemiologických opatření ve školách, a to včetně průvodního dopisu pana ministra určeného rejstříkovým mateřským školám můžete stáhnout kliknutím na odkaz:

„Svá“ doporučení pro mateřské školy vydaly i některé kraje. Například KÚ Libereckého kraje vydal pro mateřské školy následující doporučení, které najdete v našem předchozím článku Hurá otvíráme.

Děti v dětské skupině nemusí nosit roušku od začátku května – jsou zahrnuty ve výjimce ministerstva zdravotnictví z 30. dubna. Dne 5. května byla výjimka rozšířena také na pečující osoby v dětské skupině, provoz tak dětské skupiny zvládnou zcela bez roušek. Dokument MZČR ke stažení zde.

Komunikace s rodiči, ošetřovné

Doporučujeme seznámit rodiče s mimořádnými opatřeními, která jste u vás zavedli. Budou klidnější, že děláte maximum proto, abyste nešířili nákazu. Zároveň požadujte informace od nich, nepřijímejte děti s příznaky respiračních opatření.

Při uzavření dětské skupiny mají rodiče nárok na čerpání ošetřovného. Souhrnné informace a odkazy na formuláře jsme shrnuli zde, aktuálně ovšem formuláře a pravidla procházejí změnou vzhledem k projednávanému zákonu, který prodlužuje ošetřovné do 30.6. a navyšuje jej na 80 %. Tento zákon zároveň umožní, aby rodič dále čerpal ošetřovné i po otevření dětské skupiny, a to v případě, že má závažný důvod pro to, že dítě do dětské skupiny nedá. Zákon schválil 20. května Senát, ještě jej musí podepsat prezident ČR.

Informace ohledně možných důvodů viz grafika z facebooku ministryně Jany Maláčové:

Dotace a dětské skupiny

Dne 3. dubna 2020 vydalo MPSV informaci o „Realizaci aktivit a způsobilost výdajů OPZ v době nouzového stavu ČR“. Je nyní možné vyjmout počet pracovních dnů z výpočtu obsazenosti, a to ode dne vyhlášení nouzového stavu maximálně do 30. 6. 2020 (trvání výjimky bylo prodlouženo dne 7. května a více informací můžete najít v dokumentu MPSV zde).

V praxi to znamená, že za období nouzového stavu, kdy budete mít buď zavřeno, nebo malou docházku, vám výslednou obsazenost neponíží, ale ani nezlepší.

Příklady:

  1. Pokud je Vaše monitorovací období od ledna do června, 11. března jste zavřeli a plánujete otevřít až 1. července (využijete celou výjimky), pak se Vám obsazenost bude počítat pouze ve dnech od 2. ledna do 10. března. Podle procenta obsazenosti v této době se pak vypočte dotace na celé pololetí.
  2. Pokud je Vaše monitorovací období od ledna do června, od 11. března Vám chodilo málo dětí, takže jste 16. března uzavřeli DS, ale od 2. května jste opět otevřeli a od 25. května máte opět „plno“, můžete si vybrat, které období z docházky odečtete. Můžete odečíst dobu od 11. března do 24. května, nebo od 16. března do 1. května, případně od 11. března do 24. května nebo od 16. března do 24. května, případně jakoukoli dobu mezi tím tak, aby vám procento vyšlo co nejvyšší. Podle tohoto procenta se opět vypočte dotace na celé pololetí.

V každém případě, i pokud plánujete dny z docházky odečítat, musíte vždy dle skutečnosti čipovat děti i chůvy. Ke zprávě dokládáte jak reálnou docházku, tak docházku ručně upravenou.

Užitečné materiály

Tým Vše pro jesle zpracoval a bezplatně poskytne následující materiály:

  • Návrh mimořádných hygienických opatření pro zaměstnance dětské skupiny 
  • Vzor čestného prohlášení pro rodiče v souvislosti s docházkou v době pandemie COVID-19
  • Infografika „My jsme na vaše děti připraveni“ k použití

Napište si o tyto materiály ZDE!

Doporučené odkazy:

Zpracovala: Daniela Celerýnová a Štěpánka Mašlárová, Asociace provozovatelů dětských skupin a mikrojeslí
Aktualizace: 21. května 2020