Reakce Asociace na dopis ředitelek mateřských škol premiérovi Babišovi

Reagujeme na dopis ředitelek mateřských škol, které si stěžují na podfinancovanost předškolního vzdělávání, ale nešťastně přistupují ke srovnávání mateřských škol a dětských skupin. Původní dopis inicioval spolek Pedagogická komora a přečíst si jej můžete např. zde.

Vážený pane premiére, vážené paní poslankyně, vážení pánové poslanci,

dovolujeme si reagovat na dopis ředitelek MŠ, který kritizuje připravovanou novelu zákona o dětských skupinách, a ohrazujeme se proti zavádějícím tvrzením.

Jsme rádi, že se debata o tom, zda dvouleté děti patří do kolektivních zařízení, posunula k diskusi o kvalitě zařízení, která o děti do 3 let pečují. Dětské skupiny se během posledních let staly jedinou kvalitní a dostupnou formou péče o takto malé děti a umožňují rodičům dřívější návrat na pracovní trh. Také díky tomuto typu péče se ČR konečně vyrovnává vyspělým evropským státům.

Všichni ještě máme v živé paměti celospolečenskou debatu, iniciovanou ředitelkami MŠ o tom, zda patří dvouleté děti do školek. Tato debata vznikla v návaznosti na nesouhlas se zněním školského zákona, že mateřské školy budou mít povinnost přijímat i dvouleté děti (pokud jim to kapacita dovolí). Nejsilnějším argumentem ředitelek bylo, že MŠ nejsou připravené na takto malé děti a to zejména kvůli nedostatečnému počtu personálu, protože takto malé děti mají zcela jiné potřeby než děti tříleté. Ano, vývojovou psychologii nikdo nezpochybňuje, roční i dvouleté dítě potřebuje individuálnější péči, celodenní pomoc se sebeobsluhou a není schopné si hrát v kolektivu.

Nyní se veřejná debata vrací, ovšem v jiné podobě. Dopis, na který reagujeme, srovnává podmínky dětských skupin a mateřských škol. Z dopisu je ale zřejmé, že pisatelky nemají relevantní informace o fungování dětských skupin, natož o zákonu (zákon 247/2014 Sb. o poskytování služby péče v dětské skupině) jako takovém.

Dovolujeme si upozornit na tyto nepřesnosti:

  • Signatářky poukazují na to, že kvůli zrušení povinnosti přijímat dvouleté děti do MŠ mohou fungovat dětské skupiny, nicméně dětské skupiny fungují již od roku 2014 a uvedená povinnost byla zrušena až loni.
  • Na 12 dětí není dle zákona 1 chůva, ale 2, což značně navyšuje personální náklady DS oproti MŠ.
  • Při 13-24 dětech MUSÍ (ne mohou) o děti pečovat 3 chůvy; v DS se pohybují děti již od 1 roku, jsou to děti, které nikdy nebyly v kolektivním zařízení a první adaptaci mají právě tam, většina dětí je také na plenách, oproti MŠ, které děti s plenkami převážně nepřijímají
  • Dle školského zákona je kapacita jedné třídy (s výjimkou) maximálně 24 dětí, kde je jedna učitelka, ale to pouze v případě, že se ve třídě nenachází dítě mladší 3let, v takovém případě se za každé dítě do 3 let snižuje kapacita o 2 (max o 6 dětí), na tyto děti je možné v rámci šablon z EU požádat dotaci na chůvu (navýšení personálu), dále MŠ mohou čerpat další mzdové prostředky např. na pedagogické asistenty pro děti se speciálními potřebami, což DS, ačkoli tyto děti přijímají, nemohou
  • Novela Zákona o DS nepočítá s maximálně 8 dětmi na 1 chůvu, ale stále zachovává poměr 2 chůvy na 12 dětí u menších dětských skupin s kapacitou do 12 míst; takových dětských skupin je cca 75 %.
  • Není možné srovnávat podmínky mateřských škol a dětských skupin z hlediska personálních kapacit, a to s ohledem na věk všech dětí (průměrný věk dětí navštěvujících DS je dle našich průzkumů 2,1 roku)
  • Průměrná mzda učitelek je vyšší než průměrná mzda chův, které nemají přesné tabulky (oproti učitelkám MŠ, které mají zajištěnou většinou 9. platovou třídu) a mzdy v regionech se často pohybují na úrovni minimálních mezd, dále pak chůvy v DS nemají práci rozdělenou na přímou a nepřímou, takže jejich pracovní doba s dětmi je cca 160 hodin měsíčně (oproti učitelkám MŠ, kde přímá práce s dětmi činí dle signatářů 124 hodin měsíčně), dle novely zákona o DS se počítá s tím, že provozovatel nesmí zavřít dětskou skupinu na více jak 20 dnů v kalendářním roce, naproti tomu mohou být mateřské školy zavřené po dohodě se zřizovatelem všechny prázdniny (letní, jarní, zimní, podzimní,…), dále mají učitelé MŠ 40 dnů dovolené a 12 dnů studijního volna
  • Aktuálně jsou Evropské dotace pro DS přidělovány stylem skutečné docházky (obsazenosti) dětí, takže v praxi při práci s takto malými dětmi je prakticky nemožné na takové maximum dosáhnout, oproti tomu mají MŠ nárok na státní dotaci pouze na základě skutečně přihlášených dětí (naštěstí s tímto počítá i novela zákona o DS a tyto podmínky srovnává)
  • MŠ mohou od rodičů vybírat úplatu do výše poloviny provozních nákladů, je ale nutné zdůraznit, že MŠ jsou umístěny často v prostorách obcí a DS naopak v komerčních nájmech, MŠ mají také dotovanou stravu, zatímco rodiče dětí v DS platí komerční ceny, které činí např. v Praze 85,-Kč za celodenní stravu, dle připravované novely Zákona o DS se počítá s maximální úhradou od rodičů ve výši třetiny minimální mzdy a zároveň s normativem odpovídajícímu normativu v MŠ (kde jsou 3 x nižší mzdové náklady), na rozdíl od MŠ nejsou DS nijak dále dotovány od obcí
  • Signatáři si stěžují na byrokracii a administrativu, administrativní náročnost tzv. „šablon“ pro MŠ je ale srovnatelná s administrativní náročností dotací z ESF pro dětské skupiny, přičemž MŠ mají díky čerpání dotací z EU finance navíc, zatímco pro dětské skupiny dotace z EU tvoří hlavní (kromě školkovného jediný) příjem

Na zavedení tohoto typu předškolní péče bylo alokováno z Evropského sociálního fondu v Programovacím období 2013 – 2020 (nezohledňujeme investiční výzvy IROP a dále pak pražský Operační program Praha pól růstu) celkem 7,3 mld. Kč.

V současné době funguje v ČR 1 000 dětských skupin, které poskytují péči 12 678 dětem od 1 roku.

V současnou chvíli jsou DS dotovány POUZE z prostředků EU s možnou spoluúčastí rodičů (nezastropovanou), poslední finance obdrží provozovatelé k 30. 6. 2022. Další financování dětských skupin má zajistit právě novela zákona o dětských skupinách, která počítá s příspěvkem ze státního rozpočtu.

Našim cílem není srovnávat podmínky učitelů MŠ s chůvami v dětských skupinách, jelikož se domníváme, že se jedná o zcela jiný typ služby. Smyslem dopisu je upřesnit či vyvrátit informace, které jsou v dopise ředitelek MŠ uvedeny a dále pak upozornit na fakt, že dětské skupiny stále nemají zajištěné financování po ukončení EU dotací

Věříme, že i do budoucna dětským skupinám zachováte přízeň a legislativně podpoříte jejich financování i po roce 2022.

S úctou

 

Asociace provozovatelů dětských skupin a mikrojeslí z.s.
Mgr. Daniela Celerýnová, předsedkyně
daniela.celerynova@gmail.com