Rozsah úklidu dle návrhu novely zákona 247/2014 Sb. (verze 16.7.2020)

Navrhuje se stanovit vyhláškou rozsah úklidu po ukončení činností realizovaných mimo provozní dobu jeslí v prostorách, které jsou určeny k poskytování služby péče o dítě v jeslích. Předpokladem je, že tyto činnosti neohrožují zdraví nebo život nebo nemají negativní vliv na chod jeslí.

Ustanovení se bude týkat všech jeslí, tedy jak jeslí s kapacitou do 12 dětí, tak jeslí s kapacitou do 24 dětí.

Bude provedeno takto:

Vyhláška stanoví, že ihned po ukončení jiných činností realizovaných mimo provozní dobu jeslí v prostorách určených k poskytování služby péče o dítě v jeslích je prováděn úklid:

a) setřením všech podlah a povrchů na vlhko, u koberců vyčištěním vysavačem,

b) vynesením odpadků,

c) umytím umyvadel, záchodů a dětských nočníků za použití čisticích prostředků s dezinfekčním účinkem,

d) výměnou použitých ručníků.