Sociální výbor doporučil novelu zákona ke schválení bez zásadních pozměňovacích návrhů

Výbor pro sociální politiku Poslanecké sněmovny dne 6. ledna 2021 projednal návrh novely zákona o poskytování služby v dětské skupině (sněmovní tisk 961) a doporučil jej ke schválení. Sněmovní výbor nepodpořil pozměňovací návrhy, které by umožnily fungování dětských skupin ve stávající podobě. Do druhého čtení doporučil vládní podobu návrhu, včetně omezení věkové hranice pro přijímané děti, přejmenování na jesle, změny kvalifikací a zastropování školkovného ze strany rodičů.

Jediný pozměňovací návrh, který byl přijat, řeší pouze technické drobnosti – archivaci dokumentů k DS po dobu 10 let a formu dokládání obsazení kapacitních míst (poskytovatel služby bude archivovat smlouvy s rodičem a do elektronické aplikace podávat čestné prohlášení o přihlášených dětech a jejich zasmluvněné docházce).

Pozměňovací návrhy, které jsou připraveny a bude se o nich dále jednat, shrnul článek Deníku N. Jedná se především o odstranění zastropování školkovného ze strany rodičů, o rozvolnění věkové hranice přijímaných dětí v různých verzích (přijímání starších dětí bez nároku na státní příspěvek, přijímání starších dětí pouze v malých obcích a další), zachování stávajících kvalifikací pečujících osob nebo o zachování stávajícího názvu dětských skupin.

Bez podpory sněmovního výboru mají ale tyto pozměňovací návrhy nižší šanci na schválení.