Zápis: Stálá komise pro rodinu, rovné příležitosti a národnostní menšiny PS PČR

Dne 3. září se sešla Stálá komise pro rodinu, rovné příležitosti a národní menšiny Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, tentokráte k tématu rodinné politiky ČR.

Komise sleduje vnitrostátní plnění mezinárodních závazků ČR v oblasti rovnosti žen a mužů a národnostních menšin, zabývá se problematikou aktuální situace rodin a seniorů v ČR, sleduje tvorbu a plnění vládních strategických dokumentů rodinné politiky, rovnosti žen a mužů a ochrany národnostních menšin. (zdroj)

Ministryně práce a sociálních věcí, Jana Maláčová, přednesla plán několika opatření, která mají především zlepšit život mladým rodinám a zvýšit porodnost.

Že mladé rodiny dnes nemají jednoduchý start, je ministyni Maláčové více než jasné. Proto přichází s prorodinnou koncepcí, která se v mnoha bodech prolíná. Důležitým bodem je dostupné bydlení (např. výhodnější půjčky na byt), kde by rodina měla mít své zázemí. To má na starosti Ministerstvo pro místní rozvoj, se kterým by Ministerstvo práce a sociálních věcí mělo v tomto ohledu úzce spolupracovat. Dalším meziresortním tématem je zkvalitnění porodní a poporodní péče, Ministerstvo zdravotnictví by mělo zajistit kvalitní služby v této oblasti při zachování současného vysokého standardu porodnické a neonatálné péče. Nejaktuálnější je navýšení rodičovského příspěvku z 220 000 Kč na 300 000 Kč, které již prošlo prvním čtením ve Sněmovně – platnost od 1. 1. 2020.

Maláčová je zastánkyní flexibilních úvazků – ty chce řešit institutem tzv. sdíleného pracovního místa a ta chce také ukotvit v zákoníku práce.  Jedná se o flexibilní formu organizace práce, kdy více lidí pracujících na částečný úvazek se dělí o pracovní pozici plného pracovního úvazku. Tato forma práce je výhodná pro maminky vracející se na trh práce po (nebo již při) rodičovské dovolené. A jak tyto maminky zajistí vhodnou péči o své děti? Právě s tím v neposlední řadě souvisí stabilní zajištění financování dětských skupin, které hojně doplňují síť předškolních zařízení.

„V aktualizované koncepci naznačujeme jasný směr. Navýšení rodičovské je v běhu. Pak chci dostupnou síť jeslí a školek,říká Maláčová. (zdroj) Zákon by měl vyjít v platnost v lednu 2021. Měl by mimo jiné zajistit poskytování kvalitní péče v dětských skupinách, dostatečný počet pečujících osob a povinnost dalšího průběžného vzdělávání pečujících osob. Poskytování kvalitní péče v dětských skupinách by se mělo blížit individuální rodinné péči a zároveň zajsitit vyšší participaci rodičů s dětmi na trhu práce. Efektivnější sladění rodinného a pracovního života by také pomohlo zajistit navýšení limitu návštevy zařízení péče o děti do 2 let ze současných 46 hodin na 92 hodin.

Na zasedání byl chválen Národní dotační titul – hlavním tématem je prevence rozpadu rodin v ČR. S tím dále souvisí návrh zákona o zálohovaném výživném, který byl již odeslán na vládu. Prvním krokem v této věci však musí být zásadní zlepšení vymáhání výživného, za které odpovídá Ministerstvo spravedlnosti. (zdroj) V souvislosti s tím je připravena mediální informační kampaň Platit výživné je normální.

Zdroj:  Návrh MPSV na jednotlivá opatření

Zapsala: Šárka Kraftová, Asociace provozovatelů dětských skupin a mikrojeslí