Tak přece! Od 10. května smí otevřít dětské skupiny a mateřské školy ve všech krajích

Od 10. května se do škol v celé republice vrátí v rotační výuce žáci 2. stupně základních škol, nižšího stupně šestiletého a osmiletého gymnázia a žáků prvních čtyř ročníků osmiletého vzdělávacího programu konzervatoře a obnovena bude i klinická a praktická výuka všech ročníků vysokých škol. Otevřena budou i střediska volného času pro děti a bez omezení budou moci fungovat mateřské školy a dětské skupiny a k organizovanému sportu se budou moci vrátit děti do 18 let.

Mikrojesle mohou otevřít pro maximálně 3 děti a jednu pečující osobu.

Více info: https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/od-pondeli-se-rozvolni-i-ve-zbyvajicich-krajich–vlada-rozhodla-i-o-prodlouzeni-kompenzacniho-bonusu-a-covidovych-programu-188184/

Přesné znění opatření, ve kterém dětské skupiny již nejsou zmíněny: https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/maloobchody-0438.pdf

Všechna opatření v oblasti maloobchodu a služeb: https://covid.gov.cz/opatreni/maloobchod-sluzby

Na webu MPSV: http://www.dsmpsv.cz/cs/novinky/291-aktualni-opatreni-od-10-kvetna-detske-skupiny-bez-omezeni