TZ: A co děti? Mají si kde hrát?

Tisková zpráva k prodlevě výplaty státního příspěvku na provoz dětských skupin.

V pondělí se provozovatelé dětských skupin dozvěděli z aktualit na webu MPSV, že výplaty příspěvků na provoz dětských skupin se opět zpozdí. Je to bohužel už potřetí, kdy peníze nepřišly v zákonné lhůtě 25. dne v měsíci. Vzhledem k tomu, že příspěvek je vyplácen na 4 měsíce, jedná se o opravdu velké finanční prostředky – např. dětská skupina o 12 dětech čeká na výplatu cca půl milionu korun. Z těchto peněz musí vyplatit mzdy pečujících osob, zákonné odvody, komerční nájmy, zálohy na energie a služby, stravné dodavatelům a další nutné provozní náklady.

Dětská skupina s kapacitou 12 dětí z Českých Budějovic se rozhodla zapsat do evidence dětských skupin v únoru tohoto roku a to zejména z důvodu zpřístupnění služby rodičům. „Původně jsme fungovali jako soukromá školička se školkovným 7.500,-Kč, jako dětská skupina jsme snížili školkovné na 4.500,-Kč., rodiče byli nadšení,“ říká provozovatelka. Aktuálně čeká na vyplacení státního příspěvku ve výši cca 540.000,-Kč, tyto peníze musela předfinancovat z vlastních úspor. „V pondělí jsem se dozvěděla, že peníze do čtvrtka na účtu nebudou, obvolala jsem banky, ale ty mi odmítly půjčit s tím, že jsem nezisková organizace bez historie, jsem naprosto zoufalá, vůbec nevím, jak budeme dále fungovat.“

Provozovatelé jsou rozhořčeni a hrozí stávkami, což by mělo ovšem obrovský dopad na rodiče, kteří potřebují chodit do práce. Dle předsedkyně provozovatelů dětských skupin Daniely Celerýnové je toto nejkrajnější řešení. „Nechceme, aby měla situace dopad na naše rodiče a děti, ovšem bez finančních prostředků nemůžeme dále zajišťovat provozy. MPSV nám říká, kolik můžeme maximálně od rodičů vybrat, kvůli tomu jsme na příspěvku státu naprosto závislí.“

Dětské skupiny Medvídek na Berounsku provozují manželé Šlejharovi již 10 let, nejprve na živnost, od platnosti zákona o dětských skupinách ovšem přestoupili také pod MPSV. „Aktuálně máme 3 DS a měsíční náklady 700 tis. Kč, což jsou skoro 3 miliony korun za čtyři měsíce. Představa, že nebudu moci zaměstnancům vyplatit do konce měsíce výplaty, je strašná,“ říká provozovatel Petr Šlejhar. Medvídci mají aktuálně kapacitu 64 dětí a 15 dětí na pořadníku. „Rádi bychom uspokojili poptávku, rodiče potřebují nastoupit do práce, ale popravdě při představě, že nebudu mít na platy zaměstnanců, se mi provoz rozšiřovat nechce.“

Dětské skupiny hrají nezastupitelnou roli v péči o děti od jednoho roku a jsou jedinou nadějí pro rodiče, kteří se potřebují vrátit zpět do práce. Je tedy třeba zajistit, aby provozovatelé měli stabilní podmínky pro svůj provoz a nemusela tak být omezována péče. Žádáme Ministerstvo práce a sociálních věcí, aby tuto situaci co nejrychleji vyřešilo a přijalo opatření zajišťující vyplácení příspěvku v zákonných termínech.

V Praze dne 24.5.2023

 

Mgr. Daniela Celerýnová, předsedkyně Asociace provozovatelů dětských skupin