TZ: Přežijí dětské skupiny?

Další budoucnost dětských skupin

Tisková zpráva k další existenci dětských skupin v souvislosti s předloženou novelou zákona 247/2014 Sb.

V roce 2014 začal fungovat Zákon č. 247/2014 Sb. O poskytování služby péče o dítě dětské skupině, který upravuje pravidelnou péči o děti  od jednoho roku do zahájení povinné školní docházky v kolektivu dětí mimo domácnost dítěte. Minulý týden byl načten návrh zákona, kterým se mění zákon 247/2014 Sb.

Máme za sebou čtyři roky fungování tohoto konceptu zařízení pro naše nejmenší děti a před sebou otázku, co bude s dětskými skupinami dále.

K dnešnímu dni funguje v České republice 830 dětských skupin s celkovou kapacitou 10.977 míst. Ačkoli jsou dětské skupiny určeny dětem od 1 do 6 let, největší zájem rodičů je umisťovat děti kolem dvou let, což jasně prokazuje snahu rodičů vracet se dříve na pracovní trh. Obsazenost těchto zařízení se pak pohybuje kolem 80 %. Je nutné zdůraznit, že děti mladšího věku nenavštěvují, na rozdíl od klasických mateřských škol, tato zařízení celodenně a celotýdenně /využívají např. některé dny v týdnu na půldny/. Tento koncept docházky využívají především rodiče, kteří pracují na homeoffice nebo na zkrácený úvazek, menší děti se tak pozvolna lépe adaptují na prostředí mimo rodinu a na separaci od rodiče. Dle celosvětových výzkumů se právě mladší děti s pozvolnou docházkou lépe adaptují na kolektivní zařízení, než děti tříleté, které se do kolektivu dostávají poprvé. Populárními se staly dětské skupiny podnikového typu, které pro své zaměstnance zřizují přímo firmy, snad nejžádanější jsou např. dětské skupiny při nemocnicích, které motivují zdravotní sestřičky se vracet dříve do práce.

Porodní bolesti zaznamenali provozovatelé při jednání s dotčenými orgány, jako jsou krajské hygienické stanice, hasičský záchranný sbor nebo stavební úřady. Právě stavebně technické požadavky na prostory se v současné době jeví jako nejpalčivější problém, co se týče spravedlivého a jednotného přístupu napříč ČR.

Ačkoli si dětské skupiny našly své místo na trhu a rodiče si je oblíbili zejména pro jejich flexibilitu, individuální přístup a cenovou dostupnost, stojíme v roce 2018 před otázkou, zda dětské skupiny přežijí rok 2020. Právě např. „luxus“ v podobě počtu pečujících osob na děti /1 chůva na 6 dětí/ s sebou nese vysoké měsíční náklady na provoz, do kterých musíme zakalkulovat i komerční pronájmy prostor, nedotovanou stravu apod. Oproti mateřským školám, které nejsou přizpůsobeny na péči o malé děti, jsou dětské skupiny sice skvělou alternativou, ale bez podpory státu se mohou po ukončení financování z Evropských dotací stát službou pouze pro bohaté rodiny. Zmizí tak kouzlo dostupnosti pro matky samoživitelky, rodiny s nižšími příjmy apod. V neposlední řadě také zmizí síť zařízení, která budou motivovat rodiče se vracet dříve na pracovní trh a podporovat tak českou ekonomiku.

Jesle jako zdravotnická zařízení nefungují od roku 2013, školky nemají povinnost přijímat dvouleté děti a dětské skupiny nemají zajištěné financování po ukončení evropských dotací. Proto vítáme férovou diskuzi o budoucnosti dětských skupin, kterou vedou politici napříč politickým spektrem, a kladný přístup ministryně práce sociálních věcí Jany Malačové k řešení budoucího financování dětských skupin.

V Praze 5. 10. 2018

Mgr. Daniela Vašíčková, DiS, předsedkyně Asociace provozovatelů dětských skupin a mikrojeslí z.s.