Účetnictví dětských skupin zřizovaných neziskovými organizacemi

Provozovatelé dětských skupin, ať už jsou to neziskové organizace, veřejné instituce či firmy, se musí řídit celou řadou zákonů, předpisů a nařízení. Zákon o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině (č. 247/2014 Sb.) je pouze jedním z nich, další povinnosti vychází například ze zákoníku práce nebo ze zákona o účetnictví.

V poslední době jste se na nás často obraceli právě s dotazy ohledně účtování neziskových organizací, které jsou nejčastějším provozovatelem dětských skupin. V prosinci proto absolvoval náš tým 2denní kurz pořádaný pod hlavičkou kurzy-účetnictví.cz, konkrétně kurzu Spolky a další NNO – specifika účtování a zdaňování.

Zákon o dětské skupině říká, že provozovatel má povinnost vést účetní záznamy týkající se poskytování služby péče o dítě v dětské skupině odděleně od ostatních účetních záznamů. Nám se nejvíce osvědčilo účtování tzv. „na střediska“. Znamená to, že účtování dětské skupiny musí být vedeno odděleně od dalších příjmů a výdajů spolku. V případě, že máte více dětských skupin, musí být účetnictví každé z nich vedeno odděleně.

Dle § 6 zákona 247/2014 Sb. musí poskytovatel stanovit kritéria, na základě kterých je určena výše úhrady nákladů ze strany rodičů. V praxi to znamená, že máte mít ve své organizaci vypracovanou kalkulaci výši úhrady za službu péče o děti.

Plátcovství DPH

Další věcí, která vás hodně trápí je, zda se při provozování dětské skupiny můžete stát plátci DPH. Rejstříkové mateřské školy jsou této povinnosti zproštěny, ale jak jsou na tom dětské skupiny?

Do výše obratu rozhodného pro stanovení plátcovství DPH se u neziskových organizací započítávají příjmy za poslední kalendářní rok z vedlejší hospodářské činnosti. Tedy šance stát se plátcem DPH je u provozovatelů dětských skupin velmi malá, neboť jejich příjmy z vedlejší hospodářské činnosti jsou pouze příležitostné.

Důležité je samozřejmě samotné rozdělení činností neziskových organizací. Alfou i omegou jsou v tomto pro vás samozřejmě vaše stanovy. Činnosti, které máte uvedeny jako poslání spolku, jsou činnosti hlavní, které slouží k naplňování obecně prospěšného účelu, pro který byl spolek založen. Hlavní činností nesmí být činnost podnikatelská. Spolky mohou provozovat ale také vedlejší hospodářskou činnost, zisk z této činnosti musí být ale opět použit k naplňování účelu spolku.

Evidujeme?

Jak je to s elektronickou evidencí tržeb – EET? Jistě ve vaší dětské skupině vedete pokladnu a přijímáte peníze, nejčastěji za stravné nebo za školkovné. V roce 2018 nás čeká 3. vlna EET, nejste si jistí, zda se máte přihlásit k evidenci? Pokud vaše tržby nepřekročily v předchozím kalendářním roce 300 tis nebo 5 % z celkových příjmů/výnosů, pak nemusíte. Do limitu 300 tis Kč jsou zahrnuty výhradně tržby z podnikatelské, tedy vedlejší činnosti, uhrazené v hotovosti, platební kartou, šekem, směnkou apod. Činnosti, které jsou vaším spolkem konány na základě hlavní činnosti, tedy samotný provoz dětské skupiny, se do limitu nepočítají – není naplněn materiální znak evidované tržby. Hezkou infografiku s příklady naleznete na stránkách Finanční správy www.etrzby.cz.

 

Pokud si nevíte rady například s kalkulací nákladů, rádi Vám s ní i s dalšími interními směrnicemi na míru pomůžeme. Podívejte se na naši nabídku služeb.

Doporučená literatura a zdroje:

Grada 2017: Sbírka soustažnosti pro nestátní neziskovky
Sagit 2017: ÚZ č. 1175, Účetnictví nevýdělečných organizací
www.svaz-ucetnich.cz : Metodické aktuality 4/2017 – Hlavní a vedlejší činnost neziskových organizací
www.etrzby.cz