Ukrajinské děti v dětských skupinách

Na základě dotazů provozovatelů dětských skupin, kteří se snaží pomáhat příchozím ukrajinským rodinám, jsme začali řešit možnost přijímání ukrajinských dětí do dětských skupin.

Očkování dětí

Dne 7.3. jsme obdrželi odpověď na dotaz ohledně postupu při posuzování povinného očkování ukrajinských dětí. Odpověď z Ministerstva zdravotnictví je zatím tato:

Vážená paní magistro,
podmínky pro přijetí dítěte do dětské skupiny jsou upraveny v zákoně č. 247/2014 Sb. o poskytování péče o dítě v dětské skupině a o změně některých souvisejících zákonů. Jednou z podmínek je potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti dítěte. V této záležitosti se tedy držíme z hlediska ochrany veřejného zdraví a předběžné opatrnosti manuálu WHO, tj. pokud nedoloží očkovací průkaz nebo jinou dokumentaci prokazující provedení očkování, je dotyčný brán jako neočkovaný. I když se jedná o mimořádnou událost, je nutné postupovat v souladu s výše uvedeným.
Zároveň bych doplnil, že byla požádána cestou předsedy České vakcinologické společnosti žádost o vypracování jednotného postupu při očkování uprchlíků z Ukrajiny, které očekáváme v nejbližší době.
S pozdravem
MUDr. Jan Marounek, MBA
ředitel odboru ochrany veřejného zdraví

 

O případných novinkách Vás budeme informovat na této stránce.