Uzavřené dětské skupiny: hledáme řešení

Od 1. března, v návaznosti na usnesení vlády a na šířící se nové mutace koronaviru COVID-19 zůstaly poprvé od počátku pandemie uzavřeny také dětské skupiny. Provozovatelům, kteří se doposud snažili navzdory složitým podmínkám udržet fungování služby pro rodiče, bylo její poskytování zakázáno. (S minimem výjimek, více viz Informace pro poskytovatele z MPSV.)

Dětské skupiny jsou aktuálně financovány částečně z evropských dotací (z Evropského sociálního fondu) a částečně z příspěvků od rodičů. Vzhledem k uzavření dětských skupin na (zatím) 3 týdny dětským skupinám vypadla velká část příjmu, kterou bohužel nemohou nijak kompenzovat. 

Dětské skupiny na rozdíl od ostatních uzavřených provozů nemohou žádat o žádné kompenzace ušlých příjmů ze školkovného, a to kvůli nešťastnému nastavení tzv. zakázaného dvojího financování. Pokud DS čerpají finance z ESF, nemají nárok na vůbec žádnou jinou státní podporu, především tedy memají nárok na čerpání Antivirus A+ na mzdy, přestože jsou povinny zaměstnancům platit náhradu mzdy ve výši 100 % platu. Provozovatelé DS nedosáhnou ani na COVID Nájemné, přestože slevu na nájemném provozovatelům již žádný majitel nemovitosti neposkytne.

V tomto duchu jsme za členy Asociace poslaly otevřený dopis ministryni práce a sociálních věcí Janě Maláčové a také prosbu o řešení na poslance všech politických stran.

Hledáme řešení

Od provozovatelů, ale i od rodičů dostáváme mnoho podnětů k situaci. Provozovatelé se ocitli v kleštích – výpadek příjmu od rodičů si nemohou dovolit, zároveň ale nemohou a ani nechtějí vybírat od rodičů školkovné za službu, kterou neposkytují. Stejně tak rodiče – ačkoli většina z nich chápe složitou situaci, ve které se dětské skupiny ocitly,  nemohou si také dovolit platit za službu, kterou nedostávají.

Mnozí z nich navíc potřebují zajistit hlídání, neboť pracují ve stále běžících provozech a nechtějí přijít o finance tím, že by tzv. „šli na OČR“, nebo naopak pracují z domova, ať už jako zaměstnanci, nebo jako OSVČ, což nelze skloubit s celodenní péčí o dítě.

Pro všechny zúčastněné by bylo nejlepším řešením otevření dětských skupin po uplynutí 3 týdnů uzavření, i kdyby to mělo být za ještě více zpřísněných podmínek (respirátory, případně testování zaměstnanců).

V pondělí 8. března dále proběhlo setkání se zástupci MPSV, na kterém se řešily možnosti dalších vstřícných kroků. Vše je zatím v jednání, komunikace probíhá s Ministerstvem zdravotnictví i s dalšími subjekty.

Z jednání vyplynuly především následující cíle:

  • otevřít dětské skupiny co nejdříve to bude možné
  • zajistit pro dětské skupiny dodávky respirátorů, antigenních testů, dezinfekcí a dalších potřebných zásob
  • ověřit možnosti kompenzací výpadků příjmů od rodičů a vylepšit tzv. Výjimku z výpočtu docházky tak, aby pomáhala dětským skupinám i v době dlouhodobých výpadků docházky

Zpracovala:
Ing. Štěpánka Mašlárová
stepanka.maslarova@gmail.com