Vyjádření místopředsedy vlády a ministra práce a sociálních věcí Ing. Mariana Jurečky k věci dětských skupin při zdravotnických zařízeních

Informujeme vás, že jsme obdrželi dopis s vyjádřením místopředsedy vlády a ministra práce a sociálních věcí, Ing. Mariana Jurečky, k věci dětských skupin při zdravotnických zařízeních. Celé znění vyjádření čtěte zde:

Vážená paní předsedkyně, vážená paní místopředsedkyně,

reaguji na Váš dopis ze dne 19. prosince 2023 spolupráce ve věci dětských skupin při zdravotnických zařízeních. Jsem podrobně zpraven o dané problematice a velmi vítám mezioborovou spolupráci veřejné správy, neziskového sektoru a zaměstnavatelů vedoucí ke zlepšení života rodin, v tomto případě navíc s dopadem na životy těch, kteří potřebují kvalitní zdravotní péči.

Byl jsem informován o průběhu a závěrech jednání na Ministerstvu zdravotnictví, které proběhlo dne 16. ledna 2024, jehož se zúčastnili také zástupci Ministerstva práce a sociální věcí.

Vážená paní předsedkyně, vážená paní místopředsedkyně, děkuji Vám za Vaše nasazení ve prospěch mladých rodin a věřím, že dobře nastavená spolupráce bude probíhat i nadále.

V Praze dne 12. 2. 2024

Ing. Marian Jurečka