Očekávané info v souvislosti s COVID 19: Výjimka pro výpočet obsazenosti v dětských skupinách a mikrojeslích

V pátek 3. dubna MPSV zveřejnilo dlouho očekávanou informaci ohledně výjimky pro výpočet obsazenosti v dětských skupinách z důvodu epidemie COVID 19 a souvisejících opatření.
Krátce: Prodlužuje se doba 31 kalendářních dní, po které je možné vyjmout dny uzavření DS nebo omezeného provozu z výpočtu docházky, a to do doby znovuotevření škol, zatím maximálně do 31. května.

Celé znění vyhlášených výjimek najdete v dokumentu Realizace aktivit a způsobilost výdajů OPZ v době nouzového stavu v ČR. Dále byl zveřejněn dokument Nejčastější dotazy.

Dětských skupin financovaných v rámci projektů s jednotkovými náklady (výzva 73/74, 132, 101, 103, 111, 112, 113) se týká výjimka C.
Díky výjimce je možné snížit počet pracovních dnů použitý pro výpočet obsazenosti také o ty dny, po které byl v zařízení provoz také omezen, anebo obsazenost dětské skupiny byla nízká z důvodu sníženého zájmu rodičů o poskytované služby.

Platí také, že nelze kombinovat prostředky z OPZ s prostředky Cíleného programu podpory zaměstnanosti – tzv. Antivirus, který byl schválen usnesením vlády ČR č. 353/2020. Pokud provozovatel dětské skupiny využije program Antivirus, pak nemůže současně nárokovat za příslušné monitorovací období výdaje z OPZ, protože by daná situace byla považovaná za dvojí financování.

Všechny změny, které se dotýkají dětských skupin, a aktuální dění kolem epidemie COVID 19 sledujeme. Nejnovější informace najdete vždy na našem facebooku, kde je možné také klást dotazy:

  • stránka Moje dětská skupina
  • skupina Dětské skupiny – sdílíme zkušenosti
    • Skupina je uzavřená a je určena primárně pro členy Asociace provozovatelů dětských skupin a mikrojeslí. Aktuálně přijímáme do FB skupiny všechny zájemce z řad dětských skupin, prosíme ale o vyplnění 3 vstupních otázek a o zvážení členství. Bez vyplnění otázek nebudete do skupinky vpuštěni. Z členského příspěvku 1200 Kč/rok financujeme naši poradenskou a metodickou činnost, mimo jiné i zveřejnění těchto informací. Informace o členství zde a odkaz na přihlášku dole na stránce.

Zpracovala:
Štěpánka Mašlárová
Asociace provozovatelů dětských skupin a mikrojeslí, z. s.