Založena Asociace provozovatelů dětských skupin a mikrojeslí

Dne 3. května byla založena Asociace provozovatelů dětských skupin a mikrojeslí z.s., která navazuje na projekt Mojedětskáskupina.cz, který v současné době sdružuje 110 členů.

K dnešními dni je v České republice zaevidováno 643 dětských skupin s kapacitou 8 402 míst.V současných debatách o umisťování dvouletých dětí do předškolních zařízení se právě dětské skupiny dostávají do popředí. Je to způsobeno příznivými podmínkami, která tato zařízení pro tuto věkovou skupinu dětí nabízí: rodinné prostředí, blízkost zaměstnání, flexibilitu otevírací doby a personál v poměru 1 pečující osoba na 6 dětí.

Cílem naší Asociace je zlepšovat podmínky a zvyšovat kvalitu dětských skupin, zajistit jejich financování po ukončení EU dotací, šířit osvětu a otevřít debatu potřeby slaďování soukromého a pracovního života. V případě mikrojeslí pak zajistit jejich legislativní oporu. Toho chceme dosáhnout mimo jiné přenosem praxe z ostatních členských států EU, otevřenou komunikací s našimi zákonodárci a síťováním provozovatelů.Bližší informace o naší činnosti najdete především na našem blogu, například zde, a dále na našem facebooku.

Členství v Asociaci provozovatelů dětských skupin a mikrojeslí je zpoplatněno částkou 100 Kč/měsíc.

Stávajícím členům sítě Moje dětská skupina budou členské poplatky převedeny na Asociaci po vyplnění přihlášky.