Zápis z kulatého stolu na MPSV pro dětské skupiny

Zápis z kulatého stolu 11. 4. 2018 pořádaného Ministerstvem práce a sociálních věcí pro dětské skupiny v Praze a Středočeském kraji

Aktuální data: 616 dětských skupin, 8.031 míst, 470 poskytovatelů

Na kulatém stolu v úvodu představila paní Mgr. Anna Jeřábková, metodička pro Prahu, výsledky dotazníkového šetření mezi provozovateli dětských skupin. V rámci prezentace padlo spoustu zajímavých údajů, např. 23 % dětských skupin si v Praze vaří samo.

Zajímavým hostem akce byla paní Ing. Mgr. Tereza Pestečková, metodička inspektorka Státního úřadu Inspekce práce, který je kontrolním orgánem dětských skupin dle zákona 247/2014 Sb. Zmínila se, že kontroly z Inspektorátu práce zatím řeší kontroly na podněty, které dostanou /i anonymní/. Ve svém vystoupení popsala průběh kontroly: Kontrola je zahájena buď písemným oznámením nebo přímo na místě bez předchozího ohlášení. Zahájena může být s jakýmkoli zaměstnancem, nemusí být přímo se zástupcem provozovatele a prokazuje se průkazem. Doklady, které jsou vyžadovány ke kontrole: Vnitřní řád, Plán výchovy a péče, doklady prokazující pracovně právní vztahy zaměstnanců /nemusí být nutně pracovní smlouvy, může být prokázáno např. evidencí z České správy sociálního zabezpečení – ale ne u DPP/, nemusí být nutně papírovou formou, ale i elektronicky /v PC, flashce, cloudu/. Dejte si ovšem pozor na ochranu osobních údajů, spojenou následně s GDPR, jak budete pracovní smlouvy zabezpečovat! Řešením je např. aby každá chůva měla u sebe svou pracovní smlouvu. Paní Pestečková uvedla příklad řidiče, který má místo výkonu práce v kabině vozidla, proto musí u sebe také pracovní smlouvu vozit.

Dejte si také pozor na pohyb ostatních osob v dětské skupině, např. brigádníci, dobrovolníci, stážisté. Se všemi byste měli mít uzavřenou nějakou formu smlouvy, dohody apod. Pokud jsou u vás např. lektoři, kteří působí dodavatelsky, působí na základě dodavatelské smlouvy.

V rámci kulatého stolu padl také dotaz na Nařízení Evropské unie o ochraně osobních dat, známé jako GDPR. Státní správa čeká na schválení tzv. adaptačního zákona. Naše organizace v současné době pilně připravuje balíček GDPR pro dětské skupiny, aby měli provozovatelé zjednodušenou práci při zavádění tohoto Nařízení do svých organizací. Prosím mějte trpělivost, brzy Vás s balíčky seznámíme.

Po prázdninách tohoto roku MPSV vydá Metodiku pro poskytovatele dětských skupin, která bude praktickou příručkou pro založení dětské skupiny.

Zapsala: Mgr. Daniela Vašíčková