Zápisky – seminář pro provozovatele DS (Plzeň 29. 11. 2017)

V rámci projektu Podpora implementace dětských skupin pořádá MPSV cyklus vzdělávacích seminářů v krajských městech. Jeden z nich se 29. listopadu konal také v Plzni a my Vám přinášíme souhrn nejdůležitějších témat.

Daně a účetnictví DS (přednášející Ing. Lucie. Kučerová, vedoucí Oddělení kontroly dotací v oblasti sociálních věcí, Krajský úřad)

Co se týče daní a účetnictví dětské skupiny, je potřeba od sebe odlišit tři základní okruhy:

  1. účetnictví v rámci neziskové organizace, která musí dodržovat určitá pravidla
  2. účetnictví v rámci dětské skupiny, které musí být vedeno odděleně od ostatních činností provozovatele
  3. účetnictví v rámci dotačního projektu (toto není ze strany poskytovatele dotace – MPSV – kontrolováno, neboť projekty jsou postaveny na bázi jednotkových nákladů)

Ing. Kučerová se zabývala především účetnictvím neziskové organizace jako takové a kromě obecného výkladu reagovala také na dotazy z publika, které se týkaly například opravných dokladů, využívání soukromých automobilů nebo inventarizace majetku.

Provozovatelům nelze než doporučit, aby si našli šikovnou účetní, která má zkušenost s účetnictvím neziskových organizací. To se totiž v mnohém liší od účtování např. živností.

Nastavení provozu DS (přednášející Mgr. S. Cozlová, ředitelka 64. mateřské školy Plzeň)

Paní Cozlová se ve svém příspěvku zabývala především provozním řádem a plánem výchovy a péče a jejich zákonnými náležitostmi, ale i praktickými dopady. Dalším tématem byly praktické požadavky hygieny či hasičů. Provozní věci mezi účastníky rozpoutaly ohnivou diskusi např. ohledně poskytování služeb o víkendech případně ohledně inkluze dětí se specifickými potřebami.

Financování a finanční plán DS (Mgr. K.Vodičková, Magistrát města Plzně, odbor soc. služeb)

Přednáška Mgr. Vodičkové byla určena spíše pro začínající provozovatele nebo pro zájemce o provozování DS. Mgr. Vodičková hovořila o základních nástrojích finančního plánování a jeho specifikách v případě dětské skupiny. Mezi účastníky se poté rozpoutala diskuse nad možnostmi financování vybudování DS v případě opožděných záloh z MPSV, případně nad možnostmi úvěrování neziskových organizací.

Požadavky na DS v oblasti hygieny, stavebních předpisů (J. Hladík, Interní auditor systému BOZP, Česká společnost pro jakost Praha)

Pan Hladík vedl rozsáhlou přednášku, která se týkala především požádní ochrany a dalších otázek bezpečnosti a ochrany zdraví, dotkl se rovněž požadavků hygieny. Většina účastníků byla překvapena, kolik povinností jako provozovatelé vlastně mají (např. co se týče povinného proškolování zaměstnanců či revize zařízení).

Plzeňský seminář byl posledním z těch, které se konaly v roce 2017. Rezervace termínů na rok 2018 bude probíhat od 1. 12. 2017. Pro přesnější informace sledujte web MPSV www.dsmpsv.cz nebo oficiální Facebook projektu.

Pro bližší informace k uvedeným tématům se můžete obracet na své krajské metodičky MPSV.

Zpracovala Štěpánka Těžká, Family and Job